Actueel

Het afgelopen jaar is het jonge onderzoeksprogramma V&V succesvol geweest. Zo hebben zij vijf aanvragen gehonoreerd gekregen

17-04-2022

Succesjaar voor het V&V programma

Het afgelopen jaar is het jonge onderzoeksprogramma V&V succesvol geweest. We hebben vijf aanvragen gehonoreerd gekregen. In zijn geheel lopen er nu een aantal mooie projecten waarbij de focus op het samenwerken binnen de zorgteams ligt en mét verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten. De invalshoek is sterk gekoppeld aan de dagelijkse persoonsgerichte praktijk. Kijk bijvoorbeeld naar de studie Zicht op zingeving, van Niecky Fruneaux die als promovenda en geestelijk verzorger bij Liemerije werkt. We hebben vorig jaar met heel veel mensen uit Liemerije een praktijkinterventie ontwikkeld die zich richt op het aandacht hebben voor zingeving in de gewone dagelijkse zorg. Met actieonderzoek gaan we de komende twee jaar kijken hoe we deze interventie kunnen implementeren en evalueren. Kenmerkend voor dit actieonderzoek is de stapsgewijze implementatie-aanpak, het tussentijds evalueren, het zo nodig aanpassen van het implementatieplan om te reageren op (onverwachte) beïnvloedende factoren en de ondersteuning door drie leercoaches als actieonderzoekers. De leercoaches zijn ervaren verzorgende en verpleegkundige van de hospice-afdeling.

De komende tijd worden de SBAR-studie, passende functiemix en het stimulerend klimaat bij tanteLouise in een woonzorgcentrum door Anke Persoon en Marleen Lovink uitgelicht. 

Marleen Lovink - Onderzoeker UKON

Marleen Lovink - Onderzoeker UKON