Oude vrouw met dochter

Zicht op zingeving

Samen zoeken naar implementatiemogelijkheden voor aspecten van zingeving in de dagelijkse zorg voor ouderen in een ouderenzorginstelling

Zicht op zingeving

Zorg die is afgestemd op de situatie en de persoonlijkheid van dat ene, unieke mens: dat is wat we mensen proberen te bieden wanneer ze in een zorginstelling verblijven. Hoe kunnen we er voor zorgen dat het aspect van zingeving er vanzelfsprekend bij hoort in de zorgrelatie die bewoners en zorgmedewerkers met elkaar aangaan? Deze vraag staat centraal gedurende de 9 maanden waarin we deelnemen aan de pilot voor de methode ‘Cirkelen Rond Je Onderzoek,’ ontwikkeld door onderzoekers van de Hogeschool Utrecht.

We zetten een breed samenwerkingsverband op en kijken welke aanpak het meest geschikt is voor een praktijkgericht onderzoek naar zingeving in Liemerije. De bedoeling is dat de onderzoeksaanpak die hieruit voortvloeit helemaal ingebed is in de praktijk van Liemerije en goed aansluit op de vragen en behoeften die voor medewerkers en bewoners/naasten spelen.

Doel
Het doel van deze studie is het opzetten van een onderzoek naar zingeving in Liemerije. Hiermee willen we bijdragen aan kennis, inzicht en aandacht rond zingeving en spiritualiteit in (ouderenzorg)instellingen. We brengen ideeën van cliënten, medewerkers en naasten samen en sluiten aan op bestaand onderzoek. Zo past de onderzoeksaanpak goed in de praktijk en de reeds aanwezige kennis en ervaring.

Dit levert vervolgens een duidelijke en haalbare opzet voor een vervolgonderzoek naar zingeving op. Daarnaast resulteert deze studie in een goede samenwerking tussen alle betrokkenen zodat zij samen kunnen blijven werken rond het thema zingeving.

Methode
We gebruiken de methode ‘Cirkelen Rond Je Onderzoek’, ontwikkeld door onderzoekers van de Hogeschool Utrecht. Zij begeleiden ons gedurende dit traject, bijvoorbeeld in workshops.

Betrokkenen
In het project werken mensen van Liemerije en het Radboudumc samen. Vanuit Liemerije zijn cliënten, bewoners, naasten, zorgverleners en beleidsmakers betrokken.

Looptijd onderzoek:
Januari – oktober 2021

Dit onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw en valt onder het programma Langdurende Zorg en Ondersteuning.

 

 

Deel deze pagina