Actueel

Het expertteam Verpleging & Verzorging (V&V) heeft een praatpapier professioneel leiderschap ontwikkeld.

18-06-2024

Praatpapier professioneel leiderschap: Hoe toon ik professioneel leiderschap?

Heb jij je dit wel eens afgevraagd? In het UKON expertteam Verpleging & Verzorging (V&V) hebben we het veel over deze vraag gehad. Het expertteam (V&V) bestaat uit verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten van zorgorganisaties die aangesloten zijn bij het UKON. Er bleek nog geen handige tool te zijn om professioneel leiderschap te bespreken in je team en daarom heeft het expertteam V&V het Praatpapier professioneel leiderschap ontwikkeld. De initiatiefnemers waren Ivonne Evers (kwaliteitsverpleegkundige Zinzia), Francis Bos (kwaliteitsverpleegkundige Kalorama) en Jolanda Uijen (beleidsmedewerker De Waalboog).

Kennisfestival Attent donderdag 8 juni

Kennisfestival Attent donderdag 8 juni

Het doel van het praatpapier is om V&V-teams te ondersteunen in het bewust worden dat zij professioneel leiderschap hebben en dit ook mogen tonen. Professioneel leiderschap is het nemen van initiatief en het voeren van regie in je dagelijks werk, waarbij je invloed uitoefent op zowel de zorg/begeleiding dicht bij de cliënt als de strategische richting van de zorgorganisatie waarin je werkt en daarbuiten. Het praatpapier kan zowel 1 op 1 als in teamverband worden gebruikt op diverse momenten. Bijvoorbeeld tijdens een werkoverleg, einde van een werkdag of bij jaargesprekken. Belangrijke thema zijn: herkennen van professioneel leiderschap, invloed op kwaliteit van zorg, en leiderschap binnen je team.

"Leiderschap is meer dan alleen de 'leiding nemen'. Leiderschap toon je vaak onbewust tijdens diverse momenten in het werk."

Op 6 juni heeft het expertteam V&V het praatpapier gelanceerd tijdens een workshop op het Kennisfestival van Attent. Na een korte introductie van Marleen Lovink (post doc onderzoeker UKON) deelde Sandra Pasma (verzorgende De Waalboog) de eerste ervaringen met het praatpapier in haar team. Het bleek dat haar teamleden bij leiderschap dachten aan ‘de baas spelen’. In het gesprek kwamen zij erachter dat het bijvoorbeeld gaat om opkomen voor de bewoner en dat zij al op verschillende manieren leiderschap toonden. Annemarie Verwoerd (verpleegkundig specialist  Attent) gaf een voorbeeld uit haar eigen praktijk waarin zij teamleden hielp bij het maken van de juiste beslissing zonder te sturen. Ook dat is leiderschap! Vervolgens brachten de vragen uit het praatpapier mooie reflecties en gesprekken op gang met de deelnemers aan de workshop.

Benieuwd naar het praatpapier?

 

Bekijk het praatpapier

Heb je het praatpapier uitgetest in jouw team? Wij zijn erg benieuwd naar jouw ervaringen! Stuur een mail met jouw ervaringen naar ukon.elg@radboudumc.nl