Actueel

Op de valreep van 2023 hebben wij dit jaar nog 6 nieuwe subsidies binnen gehaald! In 2024 zullen wij van start gaan met de projecten; Intouch, Mysupport, SABA bij Korsakov, VIMP Focussen, HGOG Waalbed en NAH: het leven gaat door.

21-12-2023

Op de valreep: zes projecten ontvangen subsidie

Op donderdag 14 december heeft het UKON-kerstdiner plaatsgevonden. Deze sfeervolle avond kon natuurlijk niet zonder het traditionele praatje van prof. dr. Raymond Koopmans, voorzitter van het UKON. Raymond deelde het heuglijke nieuws dat net voor de kerstdagen en de jaarwisseling er maar liefst zes subsidies binnen zijn gehaald. In 2024 zullen wij van start gaan met de projecten; Intouch, Mysupport, SABA bij Korsakov, VIMP Focussen, HGOG Waalbed en NAH: het leven gaat door. Vlak voor de kerstdagen hebben wij drie projecten alvast uitgelicht. Begin 2024 zullen ook de andere projecten aanbod komen! 

De Waalbed V-studie

Er is weinig bekend over behandel strategieën die worden toegepast bij mensen met dementie met zeer ernstig probleemgedrag (D-zep). In Nederland bestaan sinds een aantal jaren gespecialiseerde afdelingen voor deze complexe doelgroep. Uit onderzoek weten we dat psychofarmaca vaak worden voorgeschreven, maar we weten niet of deze afdelingen bijvoorbeeld in staat zijn deze af te bouwen. Ook worden vaak tentbedden ingezet om nachtelijke onrust te behandelen. Professionals hebben hier positieve ervaringen mee maar er is nooit wetenschappelijk onderzoek gedaan om deze ervaring te onderbouwen. In zeldzame gevallen wordt bij extreem probleemgedrag palliatieve sedatie toegepast omdat het gedrag als ‘refractair’ wordt beschouwd. Echter er zijn aanwijzingen dat elektroconvulsieve therapie effectief zou kunnen zijn in deze gevallen. Dit project heeft tot doel meer inzicht te krijgen in deze behandelingen en de impact ervan.

SABA-Korsakov

Eén van de meest voorkomende en beperkende symptomen bij het syndroom van Korsakov is apathie: een afname van initiatief, interesse en/of emotionele reactie, die veel effect heeft op sociale participatie. Zowel voor mensen met het syndroom van Korsakov zelf, als voor hun naasten en zorgverleners is apathie belastend. Eerder hebben we de interventie Samen in Actie bij Apathie (SABA) ontwikkeld, die naasten en zorgmedewerkers handvatten biedt om apathie bij mensen met dementie op te merken, te onderzoeken en te onderbreken. In dit project zullen we samen met Vincent van Gogh (Topklinisch Centrum voor Korsakov) als kartrekker en Archipel Zorggroep en Radboud Universiteit als andere samenwerkingspartners de interventie SABA aanpassen zodat deze naasten en zorgmedewerkers van mensen met het syndroom van Korsakov houvast kan bieden. Hierbij nemen we ook de ervaringen mee die we nu opdoen in de projecten SABA-Thuis en SABA-Onderwijs.

Focussen - VIMP

Bij ongeveer driekwart van de mensen met de gedragsvariant van frontotemporale dementie (FTD) komt ontremd gedrag voor. Ontremming is een onvermogen om een reactie die niet passend is in een bepaalde situatie te onderdrukken. Ontremming wordt in verband gebracht met verminderd welbevinden en vergroot de belasting van naasten, zorgprofessionals en andere bewoners in het verpleeghuis. Uit de haalbaarheidsstudie die gedaan is in het kader van het Focussen project blijkt dat de methode Focussen zorg- en behandelteams handvatten biedt om met ontremd gedrag om te gaan. Zorgteams ervaren door deze methode meer grip op het ontremde gedrag en nemen een verbetering in het welbevinden van mensen met FTD waar. Momenteel zijn er een beperkt aantal zorgprofessionals in Nederland die getraind zijn in de methodiek. Deze zorgprofessionals ervaren echter handelingsverlegenheid om de kennis over te dragen aan zorg- en behandelteams en daarmee met de methodiek binnen de eigen organisatie aan de slag te gaan. Op basis van de positieve resultaten van de haalbaarheidsstudie is het doel van dit verspreiding- en implementatieproject om de methodiek breder toegankelijk te maken. Met deze VIMP willen we het aantal docenten met zowel kennis van de methodiek als een bekwaamheid in het geven van training aan zorg- en behandelteams in Nederland uitbreiden.

In deze VIMP, mede mogelijk gemaakt door de ondersteuning van ZonMw, zijn wij samen met Stichting de Waalboog kartrekken en werken we nauw samen met Groenhuysen en Radboudumc.