LOGO BIJ ONS HORIZONTAAL
Actueel

Hoe zorgen we dat bewoners zich thuis voelen? Dat de omgeving past bij hun behoefte aan contact?

Nieuwe tool BIJ ONS: samen werken aan een thuis

Hoe zorgen we dat bewoners zich thuis voelen? Dat de omgeving past bij hun behoefte aan contact? BIJ ONS is een nieuwe methode om samen met bewoners, naasten, zorgteams en behandelaren een tastbare woonvisie te maken. Die woonvisie helpt bij het (her)inrichten van een specifieke woongroep. Denk aan inrichting, gebruik van materialen en gebruik van de ruimte. Het gaat er in BIJ ONS ook om hoe je samenleeft en welke afspraken of leefregels daarbij passen. Uitgangspunt hierbij is dat de behoeften van de bewoners voorop staan: je verplaatst je in hĂșn leefwereld. Het resultaat van BIJ ONS is dus een breed gedragen woonvisie voor een specifieke woongroep. Beschikbaar inrichtingsbudget kan vanuit deze visie doelgericht worden ingezet, wat tot meer welbevinden onder bewoners kan leiden.