Actueel

De nieuwe kennisbundel ‘Samenwerking Dementie op jonge leeftijd’ biedt zorgprofessionals informatie, tips en materialen om passende zorg en ondersteuning in de regio te organiseren voor jonge mensen met dementie en hun naasten.

13-11-2019

Kennisbundel ‘Samenwerking Dementie op jonge leeftijd’

In de afgelopen twee jaar is in drie pilotregio’s, in de regio Drenthe, Nijmegen en Eindhoven, hard gewerkt aan de implementatie van de verbijzondering van de zorgstandaard voor jonge mensen met dementie. Dit vond plaats in het kader van het UNICITY-project. Dit project is met steun van het Kenniscentrum en het Programma langdurige zorg van ZonMw opgezet om de ondersteuning en zorg voor gezinnen waarvan een van de gezinsleden op jonge leeftijd een diagnose dementie heeft gekregen verder te brengen.

De regio’s zijn aan de slag gegaan met het vertalen van de zorgstandaard naar de eigen regio en de betekenis hiervan voor het zorgaanbod voor de doelgroep van jonge mensen met dementie en hun naasten. Hiervoor zijn interviews gehouden met ervaringsdeskundigen, zorgprofessionals en andere betrokkenen in de regio’s om in kaart te brengen wat er in de regio nog moet gebeuren om de zorg en ondersteuning beter aan te kunnen laten sluiten bij de wensen en behoeften van de doelgroep. Dit is vervolgens vertaald naar regionale zorgprogramma’s en een nieuw of aangepast zorgaanbod.

Deze week is nog een belangrijke mijlpaal gerealiseerd met het online komen van de nieuwe kennisbundel ‘Samenwerking Dementie op jonge leeftijd’. Deze kennisbundel is ontwikkeld met de drie pilotregio’s in samenwerking met Vilans, het UKON en het Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd en biedt zorgorganisaties informatie, tips en materialen om passende zorg en ondersteuning voor de doelgroep in de eigen regio te organiseren.