UNICITY-project

terug naar overzicht
 vorige studie           volgende studie
Jeroen Bruinsma, Nina Aalfs, Goof Claessen, Loesan Peters & Chantal Zuizewind
 

nieuwsbrief nov '18
nieuwsbrief apr '18


Op weg naar implementatie van de zorgstandaard voor jonge mensen met een dementie

Inleiding
Bij ongeveer 12.000 mensen in Nederland vangt dementie voor het 65ste levensjaar aan, met specifieke problemen tot gevolg, zowel voor de persoon zelf als diens naasten. In 2015 is er een verbijzondering van de zorgstandaard dementie ontwikkeld door het Landelijk Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd met daarin een beschrijving van hoe de zorg voor deze bijzondere doelgroep ingericht moet worden, zodat deze maximaal aan kan sluiten bij de zorgbehoeften van een gezin waarin een van de gezinsleden op jonge leeftijd dementie heeft gekregen. Hoewel er in Nederland inmiddels een groot aantal zorgaanbieders gespecialiseerde zorg bieden voor jonge mensen met dementie en hun naasten zijn er nog grote verschillen wat betreft de inhoud van de zorg en behandeling alsook de wijze waarop deze wordt aangeboden. Daarnaast zijn er nog belangrijke leemtes in het aanbod, bijvoorbeeld op het gebied van ondersteuning van mantelzorger.

Doelstelling
Doel van dit project is de implementatie van de verbijzondering van de zorgstandaard voor jonge mensen met dementie, naast de ontwikkeling en evaluatie van een tweetal opleidingen voor zorgprofessionals die werkzaam zijn met de doelgroep van jonge mensen met dementie en hun naasten en de ontwikkeling en evaluatie van een eHealth interventie voor gezinsleden van jonge mensen met dementie. 

Methode
In dit project zal een vertaling worden gemaakt van de landelijke zorgstandaard ‘dementie op jonge leeftijd’ naar een regio-specifiek zorgprogramma, dat in drie pilotregio’s zal worden geïmplementeerd. Gedurende de implementatie zal een procesevaluatie worden uitgevoerd. Dit zal uiteindelijk leiden tot een implementatie-wijzer om uitrol naar andere regio’s in Nederland te faciliteren. Ook worden in dit project twee scholingsprogramma’s ontwikkeld en geëvalueerd voor zorgprofessionals die werken met deze doelgroep. Tenslotte wordt in dit project een eHealth interventie voor partners doorontwikkeld voor gebruik door andere gezinsleden, zoals kinderen en broers en zussen. Deze interventie is gericht op het behoud van een goede balans en het ervaren van kwaliteit in het dagelijks leven bij het omgaan met dementie. Ook deze interventie zal gedurende het project worden geëvalueerd. 

Fase van project
Dit project is in de beginfase. 

Wie voert het project uit?
Drs. Jeroen Bruinsma 
Drs. Nina Aalfs 
Drs. Goof Claessen 
Mw. Loesan Peters 
Drs. Chantal Zuizewind

Begeleiding
Dr. Christian Bakker (Projectleider), christian.bakker@radboudumc.nl
Dr. Joany Millenaar 
Prof. dr. Marjolein de Vugt 
Drs. Toos Smulders 
Mw. Tara Koenders 
Dr. Marieke Perry 
Dr. Cynthia Hofman 
Prof. dr. Robbert Huijsman 
Prof. dr. Raymond Koopmans 

Samenwerking
Alzheimercentrum Nijmegen
Alzheimercentrum Limburg
Animi Vivere
Landelijk Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd
Vilans

Financiering
Dit onderzoek wordt gefinancierd door het programma Langdurige Zorg van ZonMw.