Actueel

“Implementeren moet je leren” dat is precies het thema waar wij met UKON samen mee aan de slag gingen tijdens de Netwerkmiddag Implementatie op donderdag 29 september.

06-10-2022

Implementeren moet je leren!

Debby Gerritsen tijdens de Netwerkmiddag

Debby Gerritsen tijdens de Netwerkmiddag

Deze dag trapte prof. dr. Debby Gerritsen van het UKON/Radboudumc af. Zij vertelde over bevorderende en belemmerende factoren in implementatieprojecten aan de hand van praktische voorbeelden. Dr. Dirk Vriens (hoofddocent Organisatieontwerp & Ontwikkeling Radboud Universiteit) borduurde voort op het onderwerp en presenteerde een model waarbij de verschillende dimensies van slaag- en faalfactoren uitgelicht werden. Deelnemers gaven aan zich bewust te zijn geworden van het feit dat betrokkenen in verschillende mate (niet) gemotiveerd zijn om innovaties te implementeren.

We gaan uit van de fanatiekelingen. Dit schema heeft ons nieuwe inzichten gegeven.

Met de informatie van deze twee presentaties, gingen 28 zorgprofessionals van de UKON-organisaties in groepjes aan de slag met eigen praktijkvoorbeelden: welke slaag- en faalfactoren herkennen de deelnemers bij eigen innovatie? Wat kunnen we van elkaar leren? 

Na een korte pauze, presenteerde drs. Hanneke Nijsten de SABA (Samen in Actie Bij Apatha)-tool. Extra aandacht werd gegeven aan de werkwijze en materialen die zijn ontwikkeld om praktische handvatten te bieden aan zorgverleners en naasten. De implementatiestappen werden in detail toegelicht zodat de deelnemers zelf aan de slag konden met hun praktijkvoorbeeld.

Wij gaan zeker het schema meenemen en gebruiken in onze instellingen.

Kortom, een inspirerende middag waar zelf aan de slag werd gegaan met eigen praktijkvoorbeelden. De deelnemers zijn enthousiast naar huis gegaan met bruikbare inzichten. Niet alleen de inhoud van de middag was belangrijk maar ook het verbinden en uitwisselen van ervaringen. 

Wij hebben nummers uitgewisseld en gaan bij elkaar op bezoek om te leren van elkaars ervaring met innovatie implementeren.