Actueel

Depressie is een veel voorkomend probleem in verpleeghuizen. De gevolgen ervan zijn ernstig. Leer in drie dagdelen depressieve symptomen tijdig te herkennen en zo nodig adequaat te behandelen.

16-02-2023

Cursus Doen bij Depressie speciaal voor (gz-)psychologen!

Depressie
Gemiddeld heeft zo’n 30% van alle verpleeghuisbewoners een depressie, veel meer dan thuiswonende ouderen. Depressie heeft allerlei negatieve gevolgen voor gezondheid en welbevinden. Het opsporen en behandelen van depressie is dus erg belangrijk. Toch worden symptomen vaak niet opgemerkt. Zorgmedewerkers weten dikwijls niet waarop ze moeten letten en depressieverschijnselen kunnen op symptomen van andere aandoeningen lijken, zoals dementie, diabetes en hart- en vaatziekten. Het zorgprogramma 'Doen bij Depressie' kan hier uitkomst bieden.

Multidisciplinair zorgprogramma
Het doel van het multidisciplinair zorgprogramma Doen bij Depressie is om meer aandacht te besteden aan mensen die depressieve klachten hebben en om de klachten daadwerkelijk te behandelen. Het programma bestaat uit drie fasen: opsporen, behandelen en monitoren. Belangrijke rollen zijn weggelegd voor de verzorgende, psycholoog, arts en activiteitenbegeleider. De behandeling bestaat vooral uit activiteiten- en gesprekstherapie en alleen wanneer het nodig is ook het gebruik van antidepressiva.

Cursus voor psychologen
De PgD Psychologische expertise voor de ouderenzorg organiseert in samenwerking met het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON) de cursus Doen bij Depressie. De cursus is gericht op (gz-)psychologen die met het zorgprogramma (gaan) werken en wordt verzorgd door Debby Gerritsen, Riët Daniël en Claire Boumans.

Het lesprogramma bestaat uit 3 dagdelen:
-  Vrijdag 17 maart, twee dagdelen (9:30 – 17:00 uur)
-  Vrijdag 14 april, één dagdeel (9:30 – 13:00 uur)

 

Klik hier om je aan te melden voor de cursus 

Overig aanbod
Naast deze cursus bied het UKON verschillende materialen aan rondom Doen bij Depressie. Denk aan een: handboek, implementatiewijzer en indicatorenset. Wil je meer weten over het zorgprogramma Doen bij Depressie? Ben je benieuwd naar het handboek? Of wil je de mogelijkheden verkennen of het UKON jouw zorgorganisatie kan begeleiden bij de implementatie van het zorgprogramma?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op via UKONAcademy.ELG@Radboudumc.nl