Bijeenkomst expertteam V&V

Expertteam Verpleging & Verzorging

Het expertteam Verpleging & Verzorging (V&V) bestaat uit verzorgenden, (hbo-)verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten van zorgorganisaties die aangesloten zijn bij het UKON. Zij houden zich bezig met inhoudelijke thema’s, het optimaliseren van onderlinge en interprofessionele communicatie en samenwerking en zij geven richting aan het onderzoeksprogramma V&V.