Bijeenkomst expertteam Implementatie

Online

Expertteam Implementatie

Het UKON-expertteam implementatie zal bestaan uit medewerkers van UKON-organisaties met verschillende achtergronden en functies. Het expertteam komt hiervoor 4-6x per jaar bij elkaar. De bijeenkomsten draaien om het overdragen van kennis over verschillende fasen van implementatie en implementatiemethodes, het delen van ervaringen rondom implementatietrajecten en het ontwikkelen van materialen/scholingen.

Wil je meer weten over dit expertteam? Kijk dan op deze thema pagina