Bijeenkomst expertteam Extramurale behandeling

Online

Expertteam Extramurale behandeling

In het expertteam Extramurale Behandeling zijn diverse professionals vertegenwoordigd, die betrokken zijn bij de opzet van eerstelijnspraktijken én ervaring hebben met werken in de eerste lijn. Zij wisselen kennis en ervaringen uit om zo best practices te achterhalen en nieuwe werkwijzen te ontwikkelen.