Maak kennis met Ton Teerling

Vanuit de zorgoptiek is het erg belangrijk om te kijken wat de cliënt nog kan betekenen in zijn of haar thuissituatie, vanuit de mogelijkheden die er nog zijn.

Maak kennis met Ton Teerling - lid van het UKON-cliëntpanel

Na mijn sociaal juridische opleiding heb ik ruim 15 jaar gewerkt bij Bijzondere Jeugdzorg. Hier ben ik bezig geweest met het begeleiden van jongeren: met name als ze met justitie in aanraking zijn gekomen, hierbij was mijn taak om te voorkomen dat deze jongeren vanuit het strafrecht direct als crimineel werd benoemd. Als sociaal jurist keek ik naar oorzaak en gevolg. Ik probeerde altijd, indien mogelijk, met begeleiding vanuit de thuissituatie en positieve uit huis plaatsing te werken. Uiteraard in het belang van de jong volwassenen. 

Vervolgens heb ik gewerkt bij een middelgrote gemeente als beleidsmaker Sociaal Domein. Hier heb ik mij bezig gehouden met een kanteling van begrip 'zorg'. Hierbij moest het perspectief niet alleen liggen op de zorgaanbieder als zorgverlener maar ook vooral op de cliënt als zorgvrager. Met nam de ontwikkeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning  WMO heeft daarin een forse bijdrage gevraagd van de beleidsmakers van de  gemeente.

Als lid van de Medezeggenschapsraad cliënten, en lid Ledenraad Zorgboog Extra proberen wij zoveel mogelijk vanuit de cliënt te participeren. Vanuit de zorgoptiek is het erg belangrijk om te kijken wat de cliënt nog kan betekenen in zijn of haar thuissituatie, vanuit de mogelijkheden die er nog zijn.

Ton Teerling - Lid van het UKON-cliëntpanel

Ton Teerling - Lid van het UKON-cliëntpanel