Maak kennis met Lodewijk Tonino

De grote uitdaging is alle Nederlanders van preventie te overtuigen, zonder de zorgvragers tekort te doen. Het UKON kan daar een essentiële rol in vervullen.

Maak kennis met Lodewijk Tonino - Lid van het UKON-cliëntpanel
Ik ben sinds september 2022 aangesloten bij het UKON-cliëntpanel. Daarnaast ben ik lid van het doelgroeppanel van Netwerk100, dit zorgt onder meer voor een prettige onderlinge uitwisseling.

Van huis uit ben ik strafrechtjurist, de laatste tien jaar van mijn werkzaam leven heb ik mij bezig gehouden met de ‘zachte’ kant van het strafrecht alsmede de onderzoek kant, zowel nationaal als internationaal (Europese Unie en Raad van Europa). Na mijn pensioen wilde ik als vrijwilliger iets gaan doen in het sociale domein. Ik heb onder andere deelgenomen aan de WMO adviesraad en het ouderenberaad Zuid-Holland Noord. Mijn verhuizing naar de gemeente Cuijk betekende dat ik helaas afscheid moest nemen van dit beraad. Ondertussen ben ik vier jaar lid van het doelgroeppanel van Netwerk 100, dat zich ten doel stelt de zorg en welzijn van ouderen te bevorderen door o.a. het begeleiden van onderzoek. Door mijn deelname aan het UKON-cliëntpanel fungeer ik tegelijkertijd als contactpersoon vanuit het doelgroeppanel voor het UKON. Mijn prioriteit ligt bij preventie en implementatie van onderzoek. Gelukkig wordt steeds meer beseft dat preventie belangrijk is al is het alleen maar om de alsmaar afkalvende zorg te ontlasten. Preventie vereist, zeker waar het gedragsverandering betreft, een lange adem. Begeleiden van implementatie van de resultaten van onderzoek is daar nauw mee verbonden.

 

Lodewijk Tonino - Lid UKON-cliëntpanel

Lodewijk Tonino - Lid UKON-cliëntpanel

“De grote uitdaging is alle Nederlanders van preventie te overtuigen, zonder de zorgvragers tekort te doen. Het UKON kan daar een essentiële rol in vervullen.”