Werkwijze: Analyse cognitieve stoornissen

Werkwijze van de specialist ouderengeneeskunde wanneer een patiënt wordt verwezen door de huisarts met de vraagstelling: analyse cognitieve stoornissen.

Werkwijze voor de specialist ouderengeneeskunde: Analyse cognitieve stoornissen

De documenten op deze pagina bieden een handreiking voor de werkwijze van de specialist ouderengeneeskunde wanneer een patiƫnt wordt verwezen door de huisarts met de vraagstelling: analyse cognitieve stoornissen. Deze werkwijze kan als leidraad worden genomen en volgens lokale/regionale afspraken worden ingevuld en aangepast. De huisarts kan ervoor kiezen zelf diagnostiek naar cognitieve stoornissen te verrichten, bijvoorbeeld in samenwerking met POH-Ouderenzorg volgens de NHG-standaard dementie (1), of hiervoor te verwijzen (zie stroomdiagram Bijlage 1).

Je kunt de werkwijze downloaden onder 'Bestanden'.

Deel deze pagina