PROPER

Medicatiebeoordeling met de nadruk op psychofarmaca. Op deze pagina zijn de producten te vinden die naar aanleiding van het PROPER-onderzoek zijn ontwikkeld.

De 'PRescription Optimization of Psychotropic drugs in Elderly nuRsing home patients with dementia'(PROPER)-studie was een studie over de kwaliteit en optimalisatie van het voorschrijfbeleid van psychofarmaca. Het gestructureerde medicatiereview is een aangepast model van dat van het Instituut Verantwoord Medicijngebruik (IVM). 

Op deze pagina zijn de producten te vinden die naar aanleiding van de PROPER-studie zijn ontwikkeld. Deze materialen kunnen medewerkers in verpleeghuizen gebruiken bij het implementeren van een vaste werkwijze voor het doen van medicatiebeoordelingen bij hun patiënten. Door het periodiek gestructureerd beoordelen van de medicatie van de patiënten draagt het verpleeghuis bij aan goede farmaceutische zorg. 
Een wetenschappelijke onderbouwing van PROPER is te lezen in dit artikel.

Implementatiewerkboek

Het doel van de PROPER-interventie is medewerkers in verpleeghuizen te ondersteunen bij het implementeren van een vaste werkwijze voor het doen van medicatiebeoordelingen bij hun patiënten. 

Dit werkboek helpt je bij de voorbereiding en het maken van een plan van aanpak. Het is in de eerste plaats bedoeld voor de projectleider(s) van deze implementatie. Het implementatiewerkboek richt zich op de interventiecoördinator, die als projectleider zorg draagt voor de praktische implementatie van de medicatiebeoordelingen. Dit is bij voorkeur iemand die een goede kijk heeft op de organisatie en contacten kan leggen met andere onderdelen van de organisatie.

Formulieren & richtlijnen

Het implementatiewerkboek bevat een aantal handige bijlagen, die hier afzonderlijk te downloaden zijn:

  1. Plan van aanpak
  2. Checklist patiëntgebonden medicatieproblemen
  3. Mutatie- en actieformulier
  4. Verzamelformulier
  5. Richtlijnen

Een belangrijk onderdeel van de implementatie zijn bijeenkomsten met de deelnemende zorgverleners: een startbijeenkomst en één of meerdere evaluatiebijeenkomsten. Onder 'bestanden' vind je de powerpointpresentaties voor deze bijeenkomsten.

Nascholing psychofarmaca

Met de nascholing 'Samenwerking bij medicatiebeoordeling in verpleeghuizen' leren specialisten ouderengeneeskunde, apothekers en andere relevante beroepsgroepen hoe zij medicijnen doelmatiger kunnen inzetten en de kwaliteit van de farmaceutische zorg kunnen verbeteren. De nascholing vormt één geheel met een aantal e-learningcursussen via CME-Online.

Deze nascholing wordt gegeven door het IVM. Meer informatie hierover is te vinden via deze link

 

 

Deel deze pagina