Passende functiemix in het verpleeghuis

Passende functiemix gaat over een passende samenstelling en samenwerking van professionals binnen het multidisciplinaire team.

Passende functiemix
De verpleeghuiszorg staat voor grote uitdagingen. Aan de ene kant neemt het aantal ouderen met een complexe zorgvraag toe, terwijl er aan de ander kant personeelstekorten zijn van onder andere specialisten ouderengeneeskunde (SO’s), psychologen, verzorgenden en verpleegkundigen (V&V). Bovendien is persoonsgerichte zorg een vereiste. Dit vraagt om andere organisatie van zorg, oftewel om een optimale functiemix van artsen / physician assistants (PA) / verpleegkundig specialisten (VS), psychologen en V&V. Onder passende functiemix verstaan we een passende samenstelling én samenwerking van verschillende professionals in het multidisciplinaire team.

Materialen Passende functiemix
1. Handreiking Passende functiemix in het verpleeghuis:
Deze handreiking - ontwikkeld op basis van ervaringen in het actieonderzoek ‘Passende functiemix’ – biedt multidisciplinaire teams, zorgorganisaties en regionale samenwerkingsverbanden tips en inspiratie om de functiemix passend te maken.
2. Video: Optimizing skill mix in nursing homes

De volgende zorgorganisaties hebben deelgenomen: De Waalboog, ZZG Zorggroep, Kalorama, Het Gasthuis, en Huize Rosa. Het actieonderzoek is uitgevoerd door onderzoekers van UKON: Marleen Lovink, Annette Plouvier, Sofie Barendse, Debby Gerritsen, Raymond Koopmans en Anke Persoon. Op verschillende momenten is advies ingewonnen bij Anneke van Vught, lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening, HAN University of Applied Sciences. V&V-netwerk, regio Nijmegen heeft het actieonderzoek gefinancierd.

Deel deze pagina