Gesprekshulp latere levensfase bij dementie

Deze gesprekshulp is speciaal ontwikkeld voor mensen met dementie en hun naasten. De tool geeft steun bij gesprekken over de latere levensfase.

Waarom een gesprekshulp?

Informatie en vragen over zorg in een latere levensfase kunnen confronterend zijn en emoties losmaken. Het juiste moment hiervoor is soms moeilijk te vinden. Toch is het vaak waardevol om erover na te denken. Deze gesprekshulp is bedoeld om steun te geven aan mensen met dementie en hun naasten bij gesprekken over de latere levensfase. Het kan goed zijn om tijdig met gesprekken te beginnen, zodat mensen met dementie zelf mee kunnen praten.

 

 

 

Deze gesprekshulp helpt iemand met dementie en de naasten op meer manieren, namelijk om:
• de gedachten over de latere levensfase op een rijtje te zetten;
• belangrijke vragen over dementie en zorg rond het levenseinde te verwoorden, en je vragen zo makkelijker aan je zorgverlener te kunnen stellen;
• gesprekken met zorgverleners en onderlinge gesprekken te voeren;
• keuzes over zorg en behandeling makkelijker te maken.

De volledige Gesprekshulp en de bijbehorende vragenlijst zijn direct te downloaden onder het kopje 'Bestanden'.  

De Gesprekshulp is ontwikkeld door het UKON en :

Deel deze pagina