EVIDENCE

Project EVIDENCE ondersteunt verzorgenden en verpleegkundigen in verpleeghuizen in het creëren van een cultuur om volgens het principe van Evidence Based Practice (EBP) te werken.

In de EVIDENCE projecten staat het samen leren en verbeteren centraal. In het eerste EVIDENCE actieonderzoek vond dit plaats door het creëren van een EBP-cultuur in zorgteams in verpleeghuizen. In EVIDENCE 2.0 vindt dit plaats door het lerend vermogen van interprofessionele teams in verpleeghuizen te versterken en optimaal te benutten.

EVIDENCE (2017-2019)
Bewoners van verpleeghuizen worden ouder en kampen vaak met meerdere aandoeningen, waardoor ze steeds complexere zorg nodig hebben. Daarbij kan Evidence based practice (EBP) helpen: het verlenen van zorg op basis van het best beschikbare wetenschappelijke bewijs, gecombineerd met eigen expertise en die van de cliënt. In het actieonderzoek EVIDENCE zijn 12 zorgteams in 4 verpleeghuizen in aan de slag gegaan met zelfgekozen vraagstukken in de basiszorg waarbij ze de EBP-principes toepasten.

Handboek 
De kennis uit dit actieonderzoek is gebundeld in het digitale ‘Handboek EBP voor zorgteams in verpleeghuizen’

Leer- en coachingstraject
Vanuit EVIDENCE is ook een leer- en coachingstraject EBP-cultuur ontwikkeld door de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. In dit traject ontvangen hbo-verpleegkundigen ondersteuning bij het opstarten of verbeteren van de EBP-cultuur in hun team in het verpleeghuis. Op dit moment loopt de pilot van dit traject.

EVIDENCE 2.0 (2019-2023)
Het doel van het actieonderzoek EVIDENCE 2.0 is het lerend vermogen van interprofessionele teams in 6 verpleeghuizen versterken en optimaal benutten. Dit gebeurt door het ontwikkelen van kennis, inzichten en werkzame methodieken voor een interprofessionele leer- en werkcultuur.

Samenwerking
De projecten EVIDENCE zijn uitgevoerd door het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en gefinancierd door ZonMW. Het UKON is betrokken als samenwerkingspartner.

 

Deel deze pagina