Professionals aan het werk 1

EVIDENCE

Project EVIDENCE ondersteunt verzorgenden en verpleegkundigen in verpleeghuizen in het creëren van een cultuur om volgens het principe van Evidence Based Practice (EBP) te werken.

Project EVIDENCE – EBP voor zorgteams in verpleeghuizen

Bewoners van verpleeghuizen worden ouder en kampen vaak met meerdere aandoeningen, waardoor ze steeds complexere zorg nodig hebben. Daarbij kan Evidence based practice (EBP) helpen: het verlenen van zorg op basis van het best beschikbare wetenschappelijke bewijs, gecombineerd met eigen expertise en die van de cliënt.

In het project EVIDENCE zijn 11 zorgteams in 4 verpleeghuizen aan de slag gegaan met zelfgekozen vraagstukken in de basiszorg waarbij ze de EBP-principes toepasten.

EBPAS-mbo en EBPQ-mbo

Ter voorbereiding op het project EVIDENCE zijn twee Engelstalige vragenlijsten over EBP aangepast voor verzorgenden en verpleegkundigen op mbo-niveau. Dit zijn de Evidence Based Practice Attitude Schalen (EBPAS)-mbo en de Evidence Based Practice Questionnaire (EBPQ)-mbo. Deze vragenlijsten inventariseren de EBP-kennis, -houding en -vaardigheden en het toepassen van EBP. De vragenlijsten blijken naast geschikte meetinstrumenten ook geschikte gespreksinstrumenten te zijn.

Handboek

In het project is veel kennis opgedaan over hoe je een EBP- en leercultuur in zorgteams in verpleeghuizen kunt ontwikkelen. Deze kennis leidde tot concrete, eenvoudige en gebruiksvriendelijke handvatten die je vindt in het digitale ‘Handboek EBP voor zorgteams in verpleeghuizen’

Samenwerking

Het project EVIDENCE is uitgevoerd door het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en gefinancierd door ZonMW. Het UKON was betrokken als samenwerkingspartner.

EVIDENCE 2.0

Op dit moment loopt het project EVIDENCE 2.0 waarin de leercultuur in zorgteams in verpleeghuizen doorontwikkeld wordt naar het interprofessionele team.

Vragen over het project of handboek? Neem gerust contact op via evidence@han.nl

Deel deze pagina