Zorgtechnologie en innovatie

Het expertteam zorgtechnologie en innovatie legt de nadruk op technologieën in het verpleeghuis die gericht zijn op gedrag en welbevinden van bewoners en op het anders organiseren van de zorg.

Expertteam Zorgtechnologie en innovatie

Door de krapte op de arbeidsmarkt, toename in complexiteit van bewoners en afname van het aantal mantelzorgers zien verpleeghuizen dat de inzet van nieuwe technologie steeds belangrijker wordt. Steeds meer wordt de inzet van technologie gebruikt als interventie om de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven te verbeteren. Om de ervaringen en initiatieven binnen het UKON te bundelen is het expertteam Zorgtechnologie en innovatie opgericht.

Doel van dit expertteam is de focus leggen op technologieën in het verpleeghuis gericht op gedrag en welbevinden van bewoners en om de zorg in verpleeghuizen anders te organiseren. We willen zowel initiatieven verzamelen om te gaan onderzoeken/ontwikkelen als reeds bewezen innovaties implementeren. 

Deel deze pagina