Professionals aan het werk 2

Publicatie

What do nursing home residents with mental-psychial multimorbidity....

Door de vergrijzing neemt het aantal mensen met mentaal-fysieke multimorbiditeit toe. Het is daarom belangrijk om de zorgvraag van deze groep in kaart te brengen. Dit onderzoek draagt hieraan bij door middel van een cohort-onderzoek onder 141 verpleeghuisbewoners.

Deel deze pagina