Professionals aan het werk 2

Publicatie

Skill mix change between physicians, nurse practitioners, physician assistants, and nurses in nursing homes

Taakherschikking - door de toenemende werkdruk van de specialist ouderengeneeskunde wordt er gekeken of bepaalde taken niet (eventueel onder supervisie) overgenomen kunnen worden door andere professionals. Dit artikel beschrijft de uitkomsten van 5 focusgroepen.

Deel deze pagina