Publicatie

Process evaluation to explore internal and external validity of the "Act in Case of Depression" care program in nursing homes

In dit artikel wordt de procesevaluatie beschreven waarmee de interne en externe validiteit van het zorgprogramma Doen bij Depressie wordt bepaald

Deel deze pagina