Professionals aan het werk 2

Publicatie

Process evaluation of an intervention for...

Dit artikel is een procesevaluatie van een interventie gericht op het managen van neuropsychiatrische symptomen bij jonge mensen met dementie. De resultaten zijn overwegend positief, daarnaast geven de onderzoekers tips voor het verbeteren van haalbaarheid en implementatie van de interventie.

Deel deze pagina