Professionals aan het werk 2

Publicatie

Appropriate psychotropic drug use in institutionalized people with dementia

Bij de huidige tendens om het aantal voorschriften van psychofarmaca te verminderen, lijkt weinig aandacht te bestaan voor de kwaliteit van het voorschrijven zelf. Verbetering hiervan kan de sleutel zijn voor passend psychofarmacagebruik.

Deel deze pagina