Publicatie

Families' Experiences With End-of-Life Care in Nursing Homes and Associations With Dying Peacefully With Dementia.

Onplezierige ervaringen wat betreft de zorg in de eindfase van het leven maakt dat mantelzorgers de dood van hun geliefde minder als vredig ervaren. Humane, compassievolle zorg en aandacht van behandelaren voor zowel bewoner met dementie als familie zijn belangrijk voor de herinneringen aan een vredige dood.

Hyperlinks
Bolt, et al. (2019)
Deel deze pagina