Publicatie

Caregiver Burden in Late-Stage Parkinsonism and Its Associations

Een artikel over de belasting van de mantelzorger voor mensen met late-fase Parkinson. Welke kenmerken dragen het sterkst bij aan mantelzorgbelasting?

Deel deze pagina