YD-CAN

In dit onderzoek wordt samen met jonge mensen die leven met dementie, zorgprofessionals en onderzoekers gekeken naar het bevorderen en ondersteunen van de regie en onderlinge samenwerking in de periode rondom opname in het verpleeghuis.

Inleiding

Tijdens het zorgtraject wat jonge mensen met dementie en hun naasten doorlopen wordt de periode rondom opname als een extra ingewikkelde periode ervaren. Niet alleen het besluitvormingsproces rondom de uiteindelijke opname in het verpleeghuis, maar ook het hervinden van een balans na opname is voor veel mensen ingewikkeld. Passende ondersteuning in deze periode is daarom van groot belang.

Doel

In dit project wordt samen met mensen die leven met dementie, zorgprofessionals en onderzoekers gekeken naar het bevorderen en ondersteunen van de regie en onderlinge samenwerking in de periode rondom opname in het verpleeghuis.

Methode

Om de doelstelling van het project te bereiken is gekozen voor zogenaamd Participatief Actie Onderzoek. Hiervoor richten we een leergemeenschap op en bepalen we met de deelnemers aan de leergemeenschap wat de vragen vanuit de praktijk zijn waar we ons op willen richten, hoe we die vragen willen beantwoorden en geven we ook de uitvoer van het onderzoek samen vorm. De leergemeenschap zal naast uit ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals ook bestaan uit studenten, docenten en onderzoekers van de hogeschool Leiden en het Radboudumc.
Deze projectopzet leent zich bij uitstek om nieuwe interventies zo vorm te geven en te implementeren dat ze maximaal aan kunnen sluiten bij de wensen en behoeften van uiteindelijke gebruikers. Door gebruik te maken van een leergemeenschap kunnen kennis en ervaringen worden gedeeld en kunnen alle deelnemers in co-creatie meedoen aan het onderzoek. 
Centraal hierbij staat het benutten en uitwisselen van de ervaringskennis van ervaringsdeskundigen en zorgprofessionals ten aanzien van de ondersteuning in de periode rondom opname in het verpleeghuis.

De leergemeenschap wordt opgericht in een afgebakende regio in Nederland rondom Zorgaanbieder Marente. Marente is één van de regionale expertisecentra dementie op jonge leeftijd die zijn aangesloten bij het Landelijke Kenniscentrum Dementie op Jonge Leeftijd. Marente zal samen met mensen die leven met dementie op jonge leeftijd, de Hogeschool Leiden (Lectoraat Verpleegkundige Intramurale Ouderenzorg), de gemeente Teylingen, MBO Rijnland en het UKON dit project gaan uitvoeren.

De in het project opgedane kennis en ontwikkelde interventies worden opgenomen in een toolbox zodat deze ook beschikbaar komt voor andere regio’s in Nederland.

Start onderzoek

15 december 2020

Dit project (639003920) wordt mogelijk gemaakt door het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning van ZonMw.

Deel deze pagina