Experts

Annemarie Verwoerd MSc

Annemarie Verwoerd MSc

Verpleegkundig Specialist AGZ

Attent Zorg en Behandeling

Uitwisseling van onderlinge kennis, ervaringen en expertise maakt dat UKON organisaties van elkaar kunnen leren. Vooral inhoudelijke thema’s die in iedere organisatie een rol spelen worden binnen de expertgroep besproken. Het verbinden van de V&V praktijk met wetenschappelijk onderzoek draagt bij aan kennisvergroting binnen de diverse organisaties.

 

Expertteam V&V

Deel deze pagina