Contact

 

Postadres UKON

p/a Radboudumc, afd. ELG-149
Postbus 9101
6500 HB Nijmegen

Bezoekersadres UKON
Geert Grooteplein 21, route 149
6525 EZ Nijmegen

Telefoon: 024-3618181

E-mail: ukon.elg@radboudumc.nl

Bereikbaarheid: zie routebeschrijving

Wie wij zijn: 

Els Derksen is al 15 jaar coördinator bij het UKON. 'Als leidinggevend verpleegkundige heb ik gewerkt in twee verpleeghuizen, die allebei lid zijn van het UKON: De Waalboog en Liemerije. Zorginnovatie, uitwisseling van kennis en praktijkervaringen binnen het UKON en onderzoeksresultaten terug brengen naar de praktijk vind ik belangrijk'.

Ik ben verpleegkundige en gezondheidswetenschapper en in 2011 gepromoveerd op een onderzoek naar de communicatie over de diagnose dementie op de geheugenpolikliniek.

Debby Gerritsen is ouderenpsycholoog en bijzonder hoogleraar 'welbevinden in de langdurige zorg', daarnaast is zij vice-voorzitter van het UKON. Haar onderzoek richt zich met name op de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen. Daarbij hebben psychologische en sociale componenten haar bijzondere aandacht
Raymond Koopmans, specialist ouderengeneeskunde, hoogleraar ouderengeneeskunde, in het bijzonder de langdurige zorg en voorzitter van het UKON:
Citaat: 'Ik vind professionalisering en academisering van de ouderzorg van groot belang ten einde de kwaliteit van de zorg en behandeling en daarmee de kwaliteit van leven van kwetsbare ouderen en chronisch zieken verder te verbeteren. Dat is al jaren mijn persoonlijke missie en daar doe ik het allemaal voor. Het UKON helpt mij deze missie te verwezenlijken.'

Anke Persoon
'Sinds 2012 ben ik coördinator bij het UKON: een prachtige baan om bij te dragen aan het optimaliseren van de zorg in en vanuit verpleeghuizen. De kwaliteit van zorg is zo belangrijk voor de bewoners en diens familieleden, het heeft enorm veel impact op de kwaliteit van het leven. Warme zorg verlenen door betrokken professionals, gecombineerd met handelen volgens de laatste wetenschappelijke resultaten. Dat is het doel.'

Ik ben verpleegkundige en verplegingswetenschapper, gepromoveerd op het beoordelen van het cognitief vermogen van oudere mensen.

Arjanne van Leeuwen is sinds een aantal jaar werkzaam bij het UKON als webmaster.
'Medisch wetenschappelijk onderzoek heeft me altijd erg geïnteresseerd. Ik vind het dan ook een leuke uitdaging om mee te werken aan het verspreiden van al het nieuws dat binnen het UKON en de UKON-organisaties gegenereerd wordt. '