Actueel

Alle kamers van de geriatrische revalidatie-afdelingen (GRZ-afdelingen) van verpleeghuizen Oranje Nassau’s Oord in Wageningen en De Lingehof in Bemmel zijn recent voorzien van revalidatieborden.

01-09-2022

Zinzia Zorggroep ontwikkelt revalidatieborden voor GRZ-afdelingen

Alle kamers van de geriatrische revalidatie-afdelingen (GRZ-afdelingen) van verpleeghuizen Oranje Nassau’s Oord in Wageningen en De Lingehof in Bemmel zijn recent voorzien van revalidatieborden. De 66 borden zijn ontwikkeld naar aanleiding van intern onderzoek en speciaal ontworpen voor Zinzia Zorggroep.

Hulpmiddel
Het revalidatiebord is een hulpmiddel om voor revalidanten inzichtelijk te maken hoe hun revalidatie vordert. Door middel van picto-magneten wordt voor verschillende onderdelen aangegeven wat de status is van het revalidatieproces. Het gaat dan om het ‘lopen, ‘in & uit bed’, ‘toilet’ en ‘ADL’. Ook is er een ruimte voor ‘bijzonderheden’.

Ontwikkeling naar aanleiding van onderzoek
Het revalidatiebord is ontwikkeld naar aanleiding van onderzoek dat is uitgevoerd bij Zinzia Zorggroep. Fysiotherapeut Marèll Eshuis en ergotherapeut Anouk Pijpers hebben tijdens hun Master Neurorevalidatie en Innovatie praktijkonderzoek uitgevoerd binnen de GRZ van Zinzia. De onderzoeken hadden betrekking op hoe de revalidatie zo goed mogelijk aansluit op de revalidant. Zij deden kwalitatief onderzoek en interviewden daarvoor verschillende revalidanten en hun contactpersonen. Hieruit bleek dat de revalidatiedoelen en de voortgang van de revalidatie vaak niet helder waren voor beiden. Wanneer een ontslagdatum werd benoemd richting de revalidant en zijn/haar contactpersoon kwam dit vaak onverwachts.

 

Marèll: “Uit ons onderzoek bleek dat revalidanten zich vaak onvoldoende voorbereid voelen op het ontslag naar huis. Ze werden onvoldoende betrokken bij hun eigen revalidatieproces. Omdat uit het onderzoek ook bleek dat revalidanten de informatie uit een (revalidatie)gesprek niet altijd voldoende vasthouden, kon worden geconcludeerd dat de revalidatiedoelen en de voortgang centraler in de revalidatie moesten komen te staan. Zo ontstond het idee om een revalidatiebord te ontwikkelen.”

Anouk: “Met de revalidatieborden hopen we te bereiken dat revalidanten en hun mantelzorgers beter op de hoogte zijn van waar ze staan in het revalidatieproces. Door het revalidatiebord wordt de informatie op verschillende manieren toegankelijk gemaakt.”

Marèll: “Het is mooi om te zien dat de uitkomsten van ons onderzoek hebben bijgedragen aan deze innovatie.“
Anouk: “Revalidanten en medewerkers vinden het fijn dat de afspraken helder en duidelijk zijn weergegeven.”

Alle disciplines
De revalidatieborden worden gebruikt door medewerkers van alle disciplines. De ergotherapeuten gebruiken de picto’s bijvoorbeeld om aan te geven op welke manier iemand gewassen en aangekleed kan worden en de logopedisten gebruiken magneten met daarop de niveaus om aan te geven of een patiënt misschien verdikt moet drinken of dat het eten moet worden gemalen. Het totaal geeft een goed beeld van het functioneren van de revalidant op de revalidatieafdeling. Er zijn 49 verschillende magneten beschikbaar. De magneten variëren van picto’s die aangeven hoe iemand zich voortbeweegt tot een herinnering van het doen van huiswerkoefeningen. Voordat het bord in gebruik wordt genomen, wordt vanuit het privacy oogpunt altijd eerst mondeling toestemming gevraagd aan de revalidanten.

Contact?
Marèll en Anouk zijn tevens werkzaam als Science Practitioner bij Zinzia en lid van het UKON. Zou je een document willen ontvangen dat de werkwijze van het revalidatiebord beschrijft, heb je een andere vraag of wil je graag in contact komen? Dit kan via sciencepractitioners@zinzia.nl. Ook zijn Marèll en Anouk telefonisch bereikbaar op 06 - 30 41 54 88 (Marèll) en 06 - 82 73 10 04 (Anouk).