Actueel

In 2020 heeft De Zorggroep het wetenschappelijk denken binnen de organisatie een nieuwe boost gegeven om zo te komen tot een Kenniscentrum voor Ouderenzorg in de regio.

18-02-2021

Wetenschappelijke ontwikkeling bij De Zorggroep

Het nieuwe Kenniscentrum voor Ouderenzorg in de regio is gericht op brede kennisoverdracht en wetenschappelijk onderzoek. “Er is veel kennis en kunde aanwezig binnen De Zorggroep en deze willen we bundelen in een expertisecentrum”, aldus Maarten Wiggers de Vries, directeur Expertise en voorzitter van de Wetenschapscommissie.

Bijdragen aan de zorgketen

“We gaan onze expertise nog beter inzetten en delen. Het doen van wetenschappelijk onderzoek levert daarbij een belangrijke bijdrage aan een nog betere kwaliteit van zorg en behandeling voor onze cliënten. We volgen wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet en vertalen deze naar het werk van onze professionals om zo een bijdrage te leveren aan de zorgketen in Noord- en Midden-Limburg.”

De Wetenschapscommissie bestaat vooralsnog uit vertegenwoordigers uit de clusters Medisch, Paramedisch en Psychosociale gezondheid, ondersteund door een medewerker opleidingen en een beleidsadviseur. De komende periode wordt breed ingezet om juist ook medewerkers uit het cluster V&V te betrekken in deze ontwikkelingen.

Speerpunten

De Wetenschapscommissie komt eens per zes weken bij elkaar en heeft in 2021 als speerpunten:
- het bevorderen van en onderzoek doen naar Positieve Gezondheid;
- het structureren van onderzoeksvragen, aansluitend bij ontwikkelingen op de werkvloer;
- het verbinden van innovatieve ideeën aan (wetenschappelijk) onderzoek;
- het gericht inzetten van Science Practitioners, en wellicht ook een aio en/of een postdoc.

Maarten: “Naast onze rol binnen het UKON is De Zorggroep verbonden aan de Academische Werkplaats Ouderenzorg in Maastricht. Op dit moment wordt gewerkt aan ons meerjarenplan ‘Onderzoek’, waarin we keuzes maken in type onderzoek en op welke thema’s. Gericht op onze strategische koers waarin Positieve Gezondheid, nieuwe zorgconcepten en zorgvormen belangrijke onderwerpen zijn.”