Actueel

De afgelopen maanden bezochten ZonMw en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen de academische werkplaatsen.

05-08-2019

Werken aan de verbinding tussen wetenschap en praktijk

De afgelopen maanden bezochten ZonMw en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) samen de academische werkplaatsen. Jenneke van Veen en Anno Pomp vertellen in een interview wat zij allemaal tegen zijn gekomen. Zij kregen meer zicht op de werkwijze van de werkplaatsen en de manier waarop zij wetenschap en praktijk met elkaar verbinden. ‘De academische werkplaatsen zijn terecht trots op de mooie resultaten die ze tot nu toe hebben behaald’, zegt Jenneke. Bij de academische werkplaatsen ligt de focus op het verbinden van wetenschap en praktijk. Dit gebeurt door onderzoek te doen naar kennisvragen die leven in de dagelijkse zorgpraktijk. De aangesloten zorgorganisaties zijn zelf verantwoordelijk voor het bepalen van de onderzoeksthema’s en -prioriteiten. ‘Het eigenaarschap ligt daardoor dicht bij de zorgorganisaties, en daarmee dicht bij de mensen op de werkvloer. Zo hebben de resultaten uit het onderzoek direct effect op de kwaliteit van zorg die kwetsbare ouderen in verpleeghuizen ervaren’, zegt Anno.