Actueel

Professoren Raymond Koopmans en Debby Gerritsen verschenen afgelopen weekend in de media om te vertellen over de uitkomsten van het onderzoek naar de verruiming van de bezoekregeling in de verpleeghuizen

16-06-2020

Veel media-aandacht voor het onderzoek naar de verruiming van de bezoekregeling

Raymond Koopmans, voorzitter van het UKON is geïnterviewd op Radio 4 en verscheen in een artikel in De Gelderlander. Waar hij pleit voor ‘Meer maatwerk voor de verpleeghuizen bij een mogelijke tweede golf aan besmettingen’. De gevolgen van het volledige isolement waarvoor eerder is gekozen zijn groot. De uitkomsten van het onderzoek plaatsen hier vraagtekens bij. Raymond: ‘Is een dergelijk isolement wel het juiste middel; de waarde van fysiek contact is enorm voor deze kwetsbare groep ouderen en, niet te vergeten, de familie’.

De Volkskrant besteedde in een artikel ook aandacht aan het onderzoek. Hoogleraar welbevinden Debby Gerritsen geeft daarin onder meer aan de voorzichtigheid van de verpleeghuizen wel te begrijpen, maar stelt ook ‘We hebben hard gewerkt om de buitenwereld binnen te laten treden in het verpleeghuis, om mantelzorgers ook daar een rol te geven. Het is belangrijk dat we dat straks niet weer kwijtraken.’