Actueel

In 2 factsheets worden beknopt de uitkomsten van een online enquête naar de effecten van de COVID-19-maatregelen op probleemgedrag in het verpleeghuis weergegeven.

16-03-2021

Kennis door COVID-19: Uitkomsten enquête COVID-19-maatregelen en probleemgedrag

UKON-onderzoekers hebben in de periode november 2020 - januari 2021 een online enquête afgenomen bij verschillende zorgprofessionals in verpleeghuizen. Deze enquête ging over probleemgedrag en de COVID-19-maatregelen.

In 2 factsheets worden de uitkomsten van deze enquête beknopt weergegeven.

Kennis door COVID-19: omgevingsprikkels en activiteiten

Vooral bewoners met ernstige dementie en bewoners met geagiteerd en psychotisch gedrag lijken baat te hebben bij minder omgevingsprikkels. Bewoners zonder dementie en bewoners met depressief of apathisch gedrag kunnen juist negatieve gevolgen ondervinden van minder omgevingsprikkels.

Bekijk de factsheet

Kennis door COVID-19: online communicatie

De online communicatie in deze factsheet betreft: digitaal contact tussen bewoners en naasten, werken op afstand en het behandelen van probleemgedrag op afstand.
Persoonlijk contact blijft onmisbaar, maar dit onderzoek bevestigt het belang van online communicatie. Digitaal contact tussen bewoner en naasten kan leiden tot een positief moment, vooral voor bewoners zonder dementie. Het is van belang dat online communicatie technisch toegankelijker wordt gemaakt in het verpleeghuis.

Bekijk de factsheet