Actueel

In het kader van het 20-jarig bestaan van UKON zullen alle UKON-organisaties op bezoek gaan bij een andere UKON-organisatie. Het was aan Kalorama en de Waalboog de beurt om de Tour d'UKON af te trappen!

26-04-2023

Tour d’UKON van start!

20 jaar geleden werd in maart het UKON opgericht, onder andere door zorgorganisatie de Waalboog. Reden genoeg om de Tour D’UKON hier van start te laten gaan. Kalorama, ook één van de oprichters, mocht als eerste organisatie een bezoek afleggen met als doel een extra impuls te geven aan de samenwerking en uitwisseling binnen het UKON netwerk. De organisaties gaan in gesprek over hoe inhoud gegeven wordt aan de doelstellingen van het UKON op het gebied van kennisontwikkeling (onderzoek), kennisdeling (verspreiding en onderwijs) en kennistoepassing (implementatie).

De eerste reacties zijn binnen en beide partijen kijken positief terug op het inspirerende bezoek:

Atefrans de Bruin (Waalboog, stuurgroeplid UKON):
“Het was een erg plezierig en (wederzijds) leerzaam bezoek. Je kent beiden de lastigheid die af en toe speelt bij pogingen onderzoek en praktijk met elkaar te laten samenwerken en het is leerzaam om elkaars worstelingen op dit gebied te bespreken. Daarnaast is het natuurlijk gewoon erg leuk om te vertellen waar je trots op bent en daar de reacties van collega’s op te horen. Ook heel aardig om in de voorbereiding de aanbevelingen van de vorige visitatie erbij te pakken. Dan realiseer je je dat er toch best veel gebeurt al voelt dat niet altijd zo. Het geeft wat mij betreft de commissie een welkom moment van bezinning en door de reflectie en tips die je krijgt, een impuls om de inzet op peil te houden en door te werken aan “de goede zaak”.”

Alice Mulder (Kalorama, stuurgroeplid UKON):
“We kijken terug op een fijn, open en inspirerend bezoek. Naast het inhoudelijke aspect van het bezoek is het prettig elkaar (weer)  te ontmoeten, gezichten achter namen te zien en uit te wisselen. We hebben veel gevraagd en ook zelf een hoop aanknopingspunten om mee verder te gaan mee teruggenomen naar Kalorama. Zo gaan we bewuster kijken welke ‘jus’ we vanuit een rol in het onderzoeksproces collega’s kunnen bieden om in hun werk uitgedaagd te blijven, deden we ideeën op over de verdere inrichting van de kennisinfrastructuur en kregen we inspiratie hoe we onze leerlingen meer een podium kunnen geven voor het breder delen van de resultaten van hun onderzoeken. Mooi om te zien hoeveel je in 2 uur tijd kunt bespreken en uitwisselen en hoe iedereen aan tafel waardevolle inbreng had.”

Verspreid over 2023 zullen alle zorgorganisaties een kijkje nemen in de keuken van een andere organisatie. Een aantal bezoeken staan gepland en achter de schermen wordt hard gewerkt om de overige ook rond te krijgen. We wensen alle organisaties succes met de voorbereidingen en veel plezier tijdens de bezoeken!