Verzorging + Mieke (duimen omhoog)
Actueel

Op 30 juni heeft Willemijn van Erp de leergang persoonlijk leiderschap ‘The next step’ vanuit Radboudumc afgerond. Een leergang speciaal voor artsen, universitair docenten en onderzoekers voor een volgende carrière stap.

The Next Step van Willemijn van Erp

Willemijn werd voorgedragen door prof. dr. Raymond Koopmans. ''Een hele eer! Ik ben Raymond én Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde (ELG) van het Radboudumc heel erg dankbaar dat ik dit traject mocht volgen.''

Hoe maak je je nou het meest nuttig? Dat in kaart brengen helpt keuzes maken.

Kun je wat vertellen over The next step? 


''Het is een traject van een jaar, vol trainingen en intervisie. Maar ook het groepsproces brengt van alles mee. Wat we gemeen hadden was inhoudelijke gedrevenheid; eigenlijk was niemand bezig met najagen van een specifieke functie. Ook het uitstijgen boven schotten en structuren in het zorglandschap, en tussen onderwijs, onderzoek en zorg, viel op. Tijdens de leergang maak je concreet wat je missie is, vanuit welke waarde en talenten je dat wilt nastreven én wat een logische vervolgstap is. Je maakt echt letterlijk een kompas. Mijn missie, bijdragen aan optimale postacute en langdurige zorg voor mensen met ernstig hersenletsel en andere complexe neurologische aandoeningen, was voor mij al wel duidelijk, maar dit traject helpt enorm om de concrete stappen daar naartoe te bepalen. Mijn eerste stap is het team van onderzoekers en clinici rond dit thema te bestendigen en uit te breiden. Wij hebben veel expertise bij ELG op dit vlak, maar het rust momenteel nog op te weinig schouders. Wij zijn nu al bezig met het uitbreiden van het mobiele expertteam LBS en ik word gelukkig voor steeds meer grote subsidieaanvragen uitgenodigd – zo bouw je beetje bij beetje aan het grote doel. De komende 5 jaar hoop ik daar grote stappen in te helpen zetten.''

De Raad van Bestuur van Radboudumc is erg betrokken bij dit traject, zij waren vandaag ook bij de diploma uitreiking. Ik wil graag mijn mentor prof. Dr. Karin Klijn van afdeling Neurologie in het Radboudumc bedanken. Juist van buiten de afdeling kritisch meedenken is heel waardevol.