Actueel

Een tweegesprek over de uitkomsten van haar promotieonderzoek tussen Anne van den Brink en coördinator van het CCE, Henriëtte Ettema.

09-02-2021

Op 2 juli 2019 promoveerde Anne van den Brink op haar proefschrift over de MAPPING-studie 'Nursing home residents with mental and physical multimorbidity'. Zij deed onderzoek naar de groep mensen in verpleeghuizen die naast lichamelijke problemen ook psychiatrische problemen hebben. Onlangs verscheen een tweegesprek online tussen Anne en Henriëtte Ettema, coördinator en programmaleider VVT bij het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE). In dit gesprek komen de uitkomsten van het promotieonderzoek uitgebreid naar voren.

Je kunt het tweegesprek hier lezen.

Anne van den Brink is specialist ouderengeneeskunde bij (UKON-organisatie) De Waalboog en hoofd van de opleiding tot specialist ouderengeneeskunde in Nijmegen. 

Ik voel een enorme motivatie om deze mensen als aparte groep met eigen behoeften zichtbaar te maken.