Verzorging + Mieke (duimen omhoog)
Actueel

Margot Barry, Anke Persoon en Marieke van Kuppenveld zijn een onderzoek gestart om de rol van de Science Practitioner in het verbinden van praktijk met wetenschap te evalueren.

Science Practitioners: verbinden van praktijk met wetenschap

In 2018 werd de science practitioner (SP) geïntroduceerd in zorgorganisaties aangesloten bij het UKON. Een SP is een master opgeleide zorgprofessional werkzaam in een zorgorganisatie, die daarnaast één dag in de week in dezelfde zorgorganisatie als onderzoeker werkt. Kortom, een duo-functie. De belangrijkste rol van de SP: het verbinden van praktijk met wetenschap. De literatuur stelt dat het succesvol vervullen van een dergelijke duo-functie leidt tot een groter aantal klinisch relevante resultaten en een toename van het gebruik van wetenschap in de praktijk. Positieve geluiden weerklinken over SP’s. Het blijkt dat de invulling van de SP-functie afhankelijk is van de zorgorganisatie en dat de rol op verschillende manieren ingevuld wordt. Tijd om te evalueren wat de aard en de uitkomsten zijn van de rol die zij hebben in het verbinden van praktijk met wetenschap. Het concretiseren van deze rol is essentieel om deze rol beter te kunnen begrijpen, te ondersteunen en te verspreiden.

Meer informatie over dit onderzoek verschijnt binnenkort op de website.