Verzorging + Mieke (duimen omhoog)
Actueel

Veel ideeën zijn uitgewisseld tijdens de SANO-inspiratiebijeenkomst onderwijs.

SANO-inspiratiebijeenkomst onderwijs

Op 24 mei heeft de SANO-onderwijsgroep, bestaande uit een vertegenwoordiging van de zes verschillende academische netwerken ouderenzorg, live uitgewisseld over ideeën en successen met betrekking tot de samenwerking met onderwijs.

Namens het UKON hebben Anneke Poelen (netwerkcoördinator) en Anja Harlaar (linking-pin ROC Nijmegen) gepresenteerd welke activiteiten het UKON uitvoert ter ondersteuning van het leven lang leren binnen de ouderenzorg. Verbinding met het WO, HBO en MBO waren hierin de belangrijkste thema’s. Met als hoogtepunt het lanceren van de MBO docentenhandleiding antipsychotica (binnenkort beschikbaar via onze website). 

En dat we geïnspireerd huiswaarts gingen, dat is één ding wat zeker is!