Actueel

De oorlog in Oekraïne is zo’n 1400 kilometer van ons vandaan, maar ook hier in Nederland houdt het velen van ons bezig. Het raakt ons allemaal, maar juist in de zorg voor de ouderen is het goed erbij stil te staan dat de impact voor hen extra groot kan zijn.

23-03-2022

Psychosociale zorg voor cliënten in tijden van oorlog: adviezen voor zorgmedewerkers

Psychosociale zorg voor cliënten in tijden van oorlog: adviezen voor zorgmedewerkers

De oorlog in Oekraïne is zo’n 1400 kilometer van ons vandaan, maar ook hier in Nederland houdt het velen van ons bezig. Via de verschillende media bereiken aangrijpende beelden en verhalen ons over de situatie daar. Het raakt ons allemaal, maar juist in de zorg voor de ouderen is het goed erbij stil te staan dat de impact voor hen extra groot kan zijn. Mensen die zelf een oorlog hebben meegemaakt zijn hierin meer kwetsbaar dan anderen. Zo hebben veel van onze cliënten de Tweede Wereld Oorlog en de gevolgen daarvan van nabij meegemaakt. Dit kan invloed hebben op algeheel welbevinden in het hier en nu.

Daarom is het belangrijk dat zorgteams zich daar bewust van zijn en weten wat ze kunnen doen om mensen hierin te begeleiden. Vanuit de vakgroep psychologie van SVRZ is daarom een advies geschreven dat als leidraad kan dienen voor de zorgteams. Graag willen wij jullie vragen hier even extra aandacht voor te vragen binnen jullie teams.

Nog vragen? Voel je dan vrij om contact met één van onze experts op te nemen.