Actueel

Wat zijn de gevolgen van de coronamaatregelen voor probleemgedrag voor mensen in verpleeghuizen? Bijna 300 zorgprofessionals vulden de enquête in en de eerste resultaten zijn gepubliceerd!

18-05-2020

Enquête probleemgedrag tijdens coronacrisis

Veel bewoners van verpleeghuizen, hun familie en zorgmedewerkers worden direct of indirect geraakt door de coronacrisis. Hoe zij worden geraakt is nog niet goed duidelijk, en over de gevolgen voor probleemgedrag verschillen de berichten sterk.
Het UKON wil daarom, samen met het AmsterdamUMC, exploreren wat de mogelijke gevolgen zijn van de coronamaatregelen voor probleemgedrag van mensen in verpleeghuizen. De enquête richt zich specifiek op behandelaren. Het Trimbos gaat onderzoek doen onder zorgmedewerkers, en zo vullen we elkaar aan.

Eerste resultaten bekend!

Bijna 300 psychologen, artsen, verpleegkundig specialisten en andere professionals hebben gereageerd op onze oproep een enquête in te vullen. De voorlopige uitkomsten zijn te lezen in deze factsheet.

Behandelaars zien bewoners met meer en bewoners met minder probleemgedrag. Zowel toename als afname van probleemgedrag worden in verband gebracht met de bezoekbeperking. De gerapporteerde rust wordt als positief gezien, maar men ziet ook meer apathie! Andere coronamaatregelen worden vooral gekoppeld aan meer probleemgedrag. Er lijkt meer contact tussen bewoners te ontstaan. En bij veel zorgteams en afdelingen lijkt naast hogere werkdruk ook sprake van meer saamhorigheid.