Actueel

Samen met AWO-ZL neemt het UKON de leiding in een onderzoek naar verruiming van de bezoekregeling in verpleeghuizen. Hier lees je de eerste resultaten.

13-05-2020

Onderzoek naar verruiming bezoekregeling

Eerste resultaten positief

Vanaf 11 mei is op 26 verpleeghuislocaties – onder strikte voorwaarden –  één vaste bezoeker per verpleeghuisbewoner toegestaan. Met de kennis en ervaring die hiermee worden opgedaan, wil het kabinet op steeds meer verpleeghuislocaties beperkt bezoek toelaten. Zo is al het besluit genomen om vanaf 25 mei - onder strikte voorwaarden - bezoek toe te laten op verpleeghuislocaties waar geen corona is.

Dit gebeurt onder meer aan de hand van het onderzoek dat door onderzoekers van de Academische werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-ZL) en het UKON wordt gecoördineerd. De bevindingen na de eerste week van de verruiming van de bezoekregeling zijn te lezen in bijgaande factsheet:

Factsheet onderzoek verruiming bezoekregeling (1e resultaten)

Vanuit het UKON nemen ELG-onderzoekers Debby Gerritsen, Raymond Koopmans, Annemiek Bielderman, Charlotte van Corven, Anke Persoon en Marleen Lovink deel aan deze samenwerking. Vanuit de Waalboog maken science practitioners Caroline Tittelbach en Eline van Buuren deel uit van de onderzoeksgroep.

Het UKON is verantwoordelijk voor de zogenaamde diepte-monitoring, waarbij - aanvullend op de globale monitoring uitgevoerd door AWO-ZL - in 5 instellingen aanvullende observaties en interviews plaatsvinden. Hierbij zijn ook Tranzo, UNO-VUmc en UNO-UMCG betrokken. Raymond: ‘Doel van het onderzoek is dat het kabinet op basis van een zorgvuldige en wetenschappelijk verantwoorde monitoring besluiten kan nemen voor eventuele verdere versoepeling van de bezoekregeling. Het is mooi dat we dit samen doen met onze collega’s uit Maastricht’.

Deelnemers uit ons netwerk

In het experiment, dat op 6 mei al werd aangekondigd door minister De Jonge van Volksgezondheid, doen 26 verpleeg- en verzorgingshuizen mee (één per veiligheidsregio). De Zorggroep, Thebe en de Waalboog zijn de deelnemende organisaties uit het UKON-netwerk.

De Gelderlander en Omroep Gelderland gingen al over het onderzoek in gesprek met Raymond Koopmans en bestuurder Rita Arts van Stichting de Waalboog. De keuze voor de locatie viel daar op de Honinghoeve. Arts: "Wat betreft de bewoners zijn we nu twee weken coronavrij, dat is een van de voorwaarden om mee te mogen doen aan de landelijke proef." Bezoekers van de Honinghoeve moeten zich van tevoren aanmelden en kunnen via de parkeergarage in een speciaal ingericht appartement komen. De betrokken bewoner wordt daar vanaf zijn of haar kamer naartoe begeleid. Er is geen scheidingswand; wel moeten bezoekers plastic handschoenen en een mondkapje dragen en mogen zij niet ziek zijn.

Bezoekers worden gewezen op het risico dat op een bepaald moment bij iemand toch corona wordt vastgesteld, met als consequentie twee weken vrijwillige quarantaine. Afstand houden blijft dus uiteraard het devies, al zal het moeilijk zijn om dit ook strikt te verbieden. Arts: "Iedereen snapt de behoefte aan fysiek contact na zeven weken afzondering". 

Raymond Koopmans begeleidt samen met andere UKON-onderzoekers het experiment.