Actueel

Vier extra thema's in de nieuwe editie Kennisagenda Langdurige Ouderenzorg.

12-10-2023

Nieuwe editie Kennisagenda Langdurige Ouderenzorg

De zes samenwerkende Academische Werkplaatsen Ouderenzorg (SANO) lanceerden in 2022 een Kennisagenda Langdurige Ouderenzorg. In de nieuwe editie van deze kennisagenda zijn vier nieuwe thema’s aan de Kennisagenda toegevoegd. Het gaat om de thema’s zorgtechnologie, medicatieveiligheid, data geïnformeerde zorg en data infrastructuur, en reablement. Met de kennisagenda beschikt de langdurige ouderenzorg over een kompas dat inzicht geeft in huidige kennistekorten en helpt bij prioritering van kennisontwikkeling. De agenda ondersteunt beleid dat gericht is op duurzame en goede zorg voor ouderen in een kwetsbare positie en geeft richting aan nieuwe onderzoekprogramma’s.

Alle zorgvelden binnen de ouderenzorg staan onder druk en dat vraagt om vernieuwing op vele fronten, waarbij de centrale vraag is ‘hoe kunnen we kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de langdurige ouderenzorg borgen?’. Om die vraag te beantwoorden is inzicht in bestaande kennis en kennistekorten nodig. Daarom zijn kennisagenda’s uit verschillende velden en disciplines bekeken en is nagegaan welke kennis al beschikbaar is en waar nog vragen zijn. Die zijn vervolgens samengevat in deze kennisagenda die zich richt op alle (intra- en extramurale) zorgsettings.

Voor ieder thema is samengevat wat we al weten uit wetenschappelijk onderzoek en wat de belangrijkste kennisuitdagingen zijn, zoals ‘hoe kunnen zorgverleners eigen regie stimuleren?’ of ‘hoe kunnen we mantelzorgers ondersteunen in het verlenen van zorg?’ Het beantwoorden van deze vragen ondersteunt bij het oplossen van vraagstukken voor toekomstig beleid in de ouderenzorg die ouderen en zorgverleners helpt en bijdraagt aan passende zorg.

Met de toevoeging van 4 extra kennisthema’s behelst de actuele editie van de kennisagenda (oktober 2023) zestien kennisthema’s. Jaarlijks worden de uitwerkingen van de opgenomen thema’s waar nodig geactualiseerd en worden nieuwe thema’s toegevoegd. De zes samenwerkende Academische Werkplaatsen Ouderenzorg (SANO) monitoren de actualiteit van de agenda.

Bekijk hier de nieuwe editie van de Kennisagenda Langdurige Ouderenzorg