Actueel

De zorgvragen van de ouderen die in een verpleeghuis komen wonen worden steeds complexer. Hoe kun je de bewoner in de laatste levensfase de beste kwaliteit van zorg bieden? Werken volgens ‘Evidence Based Practice’ (EBP) helpt om elke dag bezig te zijn om het juiste te doen met het ‘beste bewijs’.

14-03-2023

Nieuw Handboek EBP Verpleeghuis Samenwerken voor beste kwaliteit zorg voor bewoner

De zorgvragen van de ouderen die in een verpleeghuis komen wonen worden steeds complexer. Hoe kun je de bewoner in de laatste levensfase de beste kwaliteit van zorg bieden? Werken volgens ‘Evidence Based Practice’ (EBP) helpt om elke dag bezig te zijn om het juiste te doen met het ‘beste bewijs’.

Wat is beste kwaliteit van zorg?
In EBP gaat het om de bewoner. Je gaat met de bewoner en familie in gesprek over vragen en behoeften aan zinvolle, goede zorg. Als zorgteam werk je methodisch met elkaar samen, kijkt kritisch naar de zorg en volgt actuele inzichten. Het nieuwe online Handboek EBP voor zorgteams in verpleeghuizen helpt om samen de stappen van EBP te zetten.

Het handboek bevat de inzichten en opbrengsten van ZonMw-project EVIDENCE, uitgevoerd door het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening van de HAN. Zorgteams zijn samen met coaches in de praktijk aan de slag gegaan met EBP op basiszorgthema’s. Verzorgenden, verpleegkundigen, opleiders, managers en ontwikkelaars van Vilans, UKON en het Van Kleef Instituut werkten mee aan het samenstellen van het handboek. Het is een informatiebron vol tips en tools. Gebruiksklaar voor de praktijk.

Met en van elkaar leren
In het handboek vind je praktische kennis, voorbeelden, hulpmiddelen en filmpjes die je inspireren en helpen om aan de slag te gaan met EBP. ‘’Om zorg van de beste kwaliteit te geven, is het belangrijk om te weten hoe je dat met je team het beste kunt oppakken,’’ benadrukt Jeanny Engels, Expert Leren en Veranderen bij Vilans. ‘’Dit handboek omschrijft de stappen hoe je dit met collega’s, bewoners en familie opstart. Evidence based werken vraagt om continue afstemming, en leren met en van elkaar. Kijk hoe dit handboek je daarbij kan ondersteunen!’’

‘’Iedereen in het team heeft een rol in het werken met EBP’’, zegt Jacqueline Buys, verzorgende, Woonlocatie De Weegbree, ZZG zorggroep. ‘’Dit zie je bijvoorbeeld in hoe wij samenwerken om de bewoners goed te leren kennen. We proberen samen een bewoner zo goed mogelijk in beeld te krijgen en zo de dagelijkse zorg af te stemmen.’’

‘’EBP zorgt voor werkplezier. Verpleegkundigen en verzorgenden voelen zich door EBP verantwoordelijk en versterkt in hun rol bij het vernieuwen en verbeteren van zorg.”
Anneke van Vught, projectleider EVIDENCE, associate lector Organisatie van Zorg en Dienstverlening, HAN

EBP in onderwijs en praktijk
‘’Het handboek sluit goed aan bij het onderwijs van deze tijd,’’ zegt Anja Harlaar, opleider ROC Verzorgende IG en linking pin UKON-MBO. ‘’Het werken met EBP stimuleert de 21e-eeuwse vaardigheden: ‘leven lang leren, onderzoekend houding, kritisch en creatief denken’. Dit geldt voor alle zorgmedewerkers, zonder onderscheid wie welke functie heeft of op welk niveau iemand werkt.’’

Dat EBP belangrijk is voor opleiden voor en in de praktijk beaamt ook Annemarie Klaassen, programmamanager Van Kleef Instituut. ‘’Omdat het in je werk noodzakelijk is dat je bewezen interventies toepast, zodat je de beste zorg aan je bewoner kunt geven. Het handboek EBP helpt daarbij!’’

‘’De verzorgende vertelde vol trots dat door de werkwijze van EBP de zorg écht beter wordt.” - Praktijkcoach zorgteam verpleeghuis

‘’Waar ik zelf het meeste van genoten heb …?’’ Een van de praktijkcoaches die het handboek mee samenstelde antwoordt op deze vraag: ‘’Nou, dat is dat bezig zijn met EBP verpleegkundigen en verzorgenden uitdaagt om elke dag en elk moment na te denken over het juiste doen met het beste bewijs. Het allermooiste vond ik dat we een verzorgende vol passie bezig zagen met het verbeteren van de katheterzorg. Zij vertelde vol trots dat door de werkwijze van EBP de zorg écht beter wordt.’’

De beste zorg voor de bewoner
‘’Bij het woord ‘EBP’ haken velen al snel af. Dit handboek brengt daar verandering in!,’’ aldus Marleen Lovink, post-doc UKON, Radboudumc, onderzoeker V&V verpleeghuizen. ‘’Het maakt je duidelijk waar het in EBP om gaat. De beste zorg voor de bewoner: dat streef je als verzorgende en verpleegkundige elke dag na. Het handboek helpt je kritische vragen te stellen en samen op zoek te gaan naar die beste zorg. De ondersteunende rol van managers is hierin van groot belang. Hoe en waarom? Dat lees je ook in het handboek.’’

Samenwerken voor juiste zorg op maat
Arjen Oostveen, manager Woonlocatie De Weegbree, ZZG zorgroep: ‘’Binnen onze organisatie stimuleren we de professionals om samen de zorg rondom de bewoner te organiseren én om buiten de kaders van je eigen vakgebied te kijken. Juist in tijden van personele schaarste en toenemende complexiteit van bewoners helpt EBP ons om de juiste zorg op maat te bieden. Het handboek helpt onze professionals om verder te groeien in die samenwerking en biedt handvatten en tips die heel bruikbaar zijn.’’

Verbeteren zorgt voor werkplezier
Anneke van Vught is projectleider EVIDENCE bij HAN. Zij benadrukt het belang van het ontwikkelen van een interprofessionele EBP-cultuur in zorgteams binnen het verpleeghuis. ‘’We zien dat EBP zorgt voor werkplezier. Verpleegkundigen en verzorgenden voelen zich door EBP verantwoordelijk, uitgedaagd en versterkt in hun rol bij het vernieuwen en verbeteren van zorg. EBP levert zichtbare verbeteringen op. Daar worden professionals blij van. Dat vind ik mooi om te zien.’’

Samen met elkaar
‘’Leren en verbeteren doe je niet alleen, maar samen,’’ benadrukt Frank Verbeek, onderzoeker binnen EVIDENCE 2.0 bij de HAN. ‘’Het handboek EBP helpt hierbij. Het is een praktische handreiking waarmee zorgprofessionals gezamenlijk aan de beste zorg voor en met hun cliënten kunnen werken. Hierbij is het belangrijk dat iedereen betrokken is. Dit betekent partnerschap tussen cliënt, naasten en zorgprofessionals.’’

Meer weten?
Kijk voor het online handboek EBP op:

Neem voor vragen en meer informatie over het handboek en EBP contact op en stuur een mailbericht naar het Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening, HAN: