Actueel

Wij gingen in gesprek met SP'er Katja Drost over de uitdaging om met minder mensen, betere zorg te leveren.

25-03-2021

Meet-up: in de spotlight

Na de Meet-up tussen UKON-onderzoekers en Science Practitioners (SP) van 2 februari 2021 spraken wij met Katja Drost (SP’er van tanteLouise) over uitdagingen in de ouderenzorg, de verbinding met onderzoek en kansen voor de toekomst.

Laten we beginnen bij het begin, hoe omschrijf jij de uitdagingen in de ouderenzorg? 

We staan voor de uitdaging om met minder mensen, betere en minder dure zorg te leveren. Een sterkere focus op preventie, bij voorkeur in de vertrouwde omgeving van het eigen huis en met oog voor de gezondheid en het welzijn van de zorgvrager en zijn omgeving.

Het is nu belangrijk om 'anders te kijken naar hetzelfde': nieuwe manieren en oplossingen bedenken zodat we kwalitatief goede verpleegzorg kunnen blijven bieden aan de groep ouderen die dat nodig heeft. Met daarbij de opdracht het betaalbaar én toegankelijk houden van ouderenzorg in de toekomst.

Hoe doet tanteLouise dit?

Om ook in de toekomst de beste zorg te kunnen blijven leveren, zoekt tanteLouise naar innovatieve manieren om verpleeghuiszorg te bieden. Wetenschappelijk onderzoek is van groot belang, want innoveren gaat ook over het ontwikkelen en gebruiken van nieuwe kennis. De verbinding tussen wetenschap en praktijk is een belangrijke factor in het creëren van concrete, innovatieve oplossingen voor de problemen en uitdagingen waar de ouderenzorg voor staat.

Wij signaleren in de praktijk vaak onderwerpen die overlap hebben met wetenschap. Je bent met dezelfde dingen bezig, maar weet het soms niet van elkaar. De meet-up is daarom zo belangrijk, dan hoor je wat er speelt.

Om hier invulling aan te geven heeft tanteLouise ruimte gemaakt voor een fulltime science practitioner. Samen met de wetenschapsraad ben ik het vliegwiel voor het stimuleren van het onderzoeksklimaat in de organisatie. We houden ons bezig met het toepassen en toepasbaar maken van de nieuwste kennis uit de wetenschap, het signaleren van kennisvragen en het ontwikkelen en verspreiden van deze kennis. De onderzoeksvragen van tanteLouise zijn gebundeld in onderzoekslijnen, waarmee we richting kunnen geven aan wetenschappelijk onderzoek en de onderlinge samenhang tussen wetenschap en praktijk. Hiermee proberen we wetenschap en praktijk dichter bij elkaar te brengen.

Je vertelt met veel passie en enthousiasme, kun je vertellen hoe jij hierin te werk gaat?

Wij moeten én kunnen iets met de uitdagingen in de ouderenzorg, er is veel winst te behalen. Ik maak als SP’er onderdeel uit van het team innovatie. We vallen direct onder de Raad van Bestuur en adviseren over strategische beleidskeuzes, de lijnen zijn kort. Ik voel me goed in dit team en mijn nieuwsgierige en kritische blik wordt gewaardeerd. Ik vind het erg leuk samen met mijn collega’s te werken aan de innovatieopdracht. We stimuleren elkaar en doen waardevolle dingen. Mijn ervaring als locatiemanager en beleidsmedewerker helpen me hier zeker bij.

Kun je een voorbeeld noemen van jullie innovaties?

Door gebruik te maken van technologie en innovatie kunnen we de zorg efficiënter inrichten, medewerkers ontlasten en de kwaliteit van leven van bewoners vergroten. Een mooi voorbeeld hiervan is de Heup Airbag. Deze zorgt ervoor dat bewoners bij een val minder vaak hun heup breken (binnenkort volgt hier een artikel over). Dit stelt medewerkers gerust en vermindert zorg- en revalidatietaken, wat dus directe besparingen oplevert. En dat bewoners er meer kwaliteit van leven door ervaren, mag duidelijk zijn! 

Waar ben je trots op?

Naast alle onderzoeksactiviteiten die we in 2020 gerealiseerd hebben en de uitbreiding van ons onderzoeksnetwerk, vind ik het mooi dat in de hele organisatie het belang hiervan gezien wordt. Ondanks de heftige periode met de COVID-19-pandemie, heeft tanteLouise niet stilgezeten op het gebied van onderzoek en innovatie. Zo hebben we een artikel geschreven over het beeld van verpleeghuisbewoners met COVID-19  en dit is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Ouderengeneeskunde. Dit was een leerzaam proces en ik vind het mooi dat we op deze manier ons steentje konden bijdragen aan de pandemie.

Heb je nog ideeën voor organisaties?

Wij delen onze kennis op verschillende manieren. Middels onderzoek, publicaties, rondleidingen, etc. Een mooi programma gericht op innovatie in de ouderenzorg is ‘Anders werken in de zorg’, waar we kennis delen over kansrijke nieuwe technologieën. Alles om te voorkomen dat we met z'n allen steeds het wiel opnieuw moeten uitvinden. 

 

Tips van SP'er Katja Drost