Verzorging + Mieke (duimen omhoog)
Actueel

De Zorggroep is de winnaar van de aanmoedigingsprijs 2021. Om meer te komen van het project, is UKON in gesprek gegaan de winnaars. Benieuwd naar het interview? Bekijk het hier!

Interview met de Zorggroep: winnaar van de aanmoedigingsprijs 2021!

Allereerst nogmaals van harte gefeliciteerd met het winnen van de UKON-aanmoedigingsprijs! Zouden jullie het project ‘Proeftuin: Van wie is de zorg?’ willen toelichten?

De proeftuinen binnen de Zorggroep zijn ontstaan naar aanleiding van twee ontwikkelingen die al liepen: we wilden gaan werken op basis van het gedachtegoed van Positieve Gezondheid en daarnaast liep er een traject om Zorggroep-brede afspraken te maken over multidisciplinaire samenwerking.

Binnen de Zorggroep hadden we gigantisch veel soorten overleggen, mede door het grote aantal locaties en dat was voor medewerkers vaak onoverzichtelijk. Omdat we het werken met Positieve Gezondheid multidisciplinair gaan doen, was het logisch om beide trajecten te combineren.

Het idee om proeftuinen op te gaan zetten, is bedacht omdat Positieve Gezondheid een gedachtegoed is en dat is lastig om precies op papier te krijgen. In de kartrekkersgroep van Positieve Gezondheid is dat plan ontstaan en daar hebben we besloten om gewoon eens te kijken wat er gebeurt op de werkvloer als we in een aantal proeftuinen starten met werken op basis van Positieve Gezondheid en dat we van daaruit verder ontwikkelen.

Hoe is jullie deelname tot stand gekomen?

We kregen vanuit het management de vraag of we wilden meedoen met de UKON-aanmoedigingsprijs. Dat ging eigenlijk allemaal heel snel en in een kort tijdsbestek. We hebben besloten om mee te doen en hebben in korte tijd het plan dat we al in grote lijnen hadden gemaakt, aangepast naar een praktijkgericht onderzoek waarmee we een aantal uitgangspunten voor het werken met Positieve Gezondheid boven water wilden krijgen. We zijn met een klein groepje het basisplan verder gaan uitwerken. Vragen die daarbij aan de orde kwamen, zijn: Hoe komen we achter het levensverhaal van de cliënt? Wat is belangrijk voor de cliënt? Hoe functioneert de cliënt het beste? Waar wordt iemand gelukkig van? Bij het werken met Positieve Gezondheid zijn dit vragen die belangrijk zijn. Hoe we aan de antwoorden komen en wat we er mee gaan doen, moeten we uitzoeken en uiteindelijk willen we de multidisciplinaire werkwijze hiervoor gaan vastleggen in een zorgpad.

Zoals jullie zelf ook al aangeven is positieve gezondheid natuurlijk een heel breed begrip. Focussen jullie slechts op enkele aspecten of probeer je ze allemaal mee te nemen?

Wij denken dat het juist belangrijk is dat we mensen zo heel mogelijk zien dus we proberen om alle domeinen van positieve gezondheid mee te nemen. Dit maakt het natuurlijk ook extra lastig aangezien iedereen vanuit een eigen perspectief kijkt, hierdoor vullen we misschien al bepaalde dingen in zonder dat we zeker zijn wat de cliënt nu zelf wil.

Door middel van dit project willen we echt gaan kijken vanuit het perspectief van de cliënt, wat is voor hen belangrijk en waar worden zij gelukkig van. Dit neemt natuurlijk ook spannende dingen met zich mee, zo kan de ene cliënt beter communiceren dan de andere. Bij cliënten met communicatieproblemen is het dan ook erg belangrijk om goed contact te hebben met de familie zodat ook zij input kunnen geven over wat de cliënt gelukkig maakt of wat de cliënt in het verleden prettig vond. Door het opzetten van de proeftuinen kunnen we gaan proberen en testen hoe we zo veel mogelijk informatie kunnen vergaren over de wensen van de cliënt.

En die proeftuinen, wat bedoelen jullie daar precies mee?

De proeftuinen zijn de woningen die op dit moment meedoen aan het project Op dit moment zijn deze woningen verspreid over een vijftal locaties. Deze woningen zijn echt intensief bezig met positieve gezondheid en hier zijn we aan het kijken wat de makkelijkste werkwijze is. Op dit moment hebben we de focus gelegd op de langdurige zorg maar het is de bedoeling dat we later in het traject alle cliënten die op de een of andere manier zorg ontvangen bij de Zorggroep gaan betrekken.

Helder! En nu? Jullie hebben natuurlijk de aanmoedigingsprijs gewonnen, is er al een bestemming voor het prijzengeld?

Goede vraag. We hebben het hier eigenlijk nog nauwelijks over gehad. Het is natuurlijk nog niet zo lang geleden dat we de prijs in ontvangst hebben mogen nemen en we zaten nog met een aantal vakantiegangers binnen het project. Deze week is iedereen weer terug van vakantie dus dan gaan we met de projectgroep ook weer om tafel zitten om te kijken welke stappen we nu gaan zetten. Wel kunnen we ons voorstellen dat we gaan investeren in bepaalde tools, bijvoorbeeld vergelijkbaar met de UKON-kenniswaaier. Aan de andere kant denk ik dat het ook goed is om te investeren in onze mensen door cursussen aan te bieden op het gebied van positieve gezondheid en tot slot is het natuurlijk ook handig om een stukje te besteden aan de inzet van personeel.

En nu? Welke stappen gaan jullie nu zetten binnen het project?

Op dit moment hebben we de onderzoeksgroep en twee coaches die zich bezighouden met de multidisciplinaire samenwerking. Deze coaches hebben direct contact met de proeftuinen en halen heel veel informatie boven water die we op dit moment nodig hebben.

Daarnaast zijn we met de onderzoeksgroep een enquête aan het uitzetten, deze is in grote lijnen klaar maar moet nog een klein beetje afgetimmerd worden. En uiteindelijke zal deze enquête verspreid worden onder alle zorgprofessionals die iets van doen hebben met de proeftuinen. Verder is er nog geen concrete tijdsplanning maar dit gaan we binnenkort weer onder de aandacht brengen binnen de onderzoeksgroep.

Wat ook enorm leuk is, is dat iedereen enorm enthousiast en gemotiveerd is. Alle neuzen wijzen in de zelfde richting en steeds meer mensen willen meedoen aan het project en op deze manier verspreidt het project zich als het ware als een olievlek binnen de organisatie en dat is natuurlijk wel wat we uiteindelijk willen.

Dat is enorm goed om te horen. Ik denk dat ik namens iedereen bij UKON kan zeggen dat we enorm nieuwsgierig zijn naar het project en dat we later in het project zeker nog een keer willen langskomen om de eerste resultaten te zien!

Geen probleem. Jullie zijn altijd welkom!

Harstikke bedankt voor jullie tijd en enorm veel succes met het project!