Actueel

Momenteel bestaat het panel uit 10 bevlogen en enthousiaste panelleden, en wordt steeds meer betrokken bij (onderzoeks)aanvragen. Ieder lid brengt zijn/haar eigen ervaring en interesses mee. Zo is Moniek Steggerda ook lid van het UKON-cliëntpanel en de cliëntenraad Kalorama. Ze vertelt hier graag meer over!

01-11-2023

Het UKON-cliëntpanel: betrekken van cliënten en mantelzorgers in zorgonderzoek

Het UKON-cliëntpanel adviseert en denkt mee bij alle fasen van onderzoek, inclusief het prioriteren en kiezen van onderzoeksonderwerpen en het uitwerken van de onderzoeksopzet. Maar ook bij de uitvoering van onderzoek zoals het beoordelen van vragenlijsten tot een ondersteunende rol bij de implementatie van onderzoeksresultaten. 6x per jaar clientpanel bijeenkomsten en daarnaast is het clientpanel vertegenwoordigd bij UKON-activiteiten zoals werkgroepen, stuurgroepoverleggen, werkconferenties en het symposium. Onderzoekers krijgen de mogelijkheid om het clientpanel te betrekken bij hun (lopend of nieuw) project.

Momenteel bestaat het panel uit 10 bevlogen en enthousiaste panelleden, en wordt steeds meer betrokken bij (onderzoeks)aanvragen. Ieder lid brengt zijn/haar eigen ervaring mee en interesse voor een onderzoeksthema wat leidt tot leuke discussies vanuit verschillende invalshoeken. Zo is Moniek Steggerda ook lid van het UKON-cliëntpanel en de cliëntenraad Kalorama en vertelt ze hier graag meer over:

Het UKON-cliëntpanel en netwerkcoördinator Simona van de Vinne

Het UKON-cliëntpanel en netwerkcoördinator Simona van de Vinne

Moniek Steggerda - lid van het UKON-cliëntpanel en de cliëntenraad van Kalorama

Moniek Steggerda - lid van het UKON-cliëntpanel en de cliëntenraad van Kalorama

Sinds 9 maanden ben ik lid van het UKON-cliëntpanel. En ik moet zeggen: er ging een wereld voor me open. Ik dacht altijd in mijn naïviteit, dat onderzoek naar zorg voor ouderen een ‘ondergeschoven kindje’ was. Die mening heb ik laten varen. Ik wist niet dat er zoveel onderzoek werd gedaan naar zorg voor ouderen en dat de onderzoekers zo gedreven en professioneel waren en dat ze zo goed georganiseerd waren in het UKON.

Het was ook verrassend dat de onderzoekers van het UKON open stonden voor de mening van diegenen die onderzocht worden: de ouderen zelf, die vertegenwoordigd zijn in het UKON- cliëntpanel. Ik vond het oprecht ontroerend dat mijn mening als mantelzorger wordt gevraagd over een onderzoek naar bijvoorbeeld mantelzorgers. Ik heb zelf als onderzoeker gewerkt, maar in de wereld waar ik uit kom, werd zelden de moeite genomen om de onderzoeksgroep te betrekken bij de opzet van het onderzoek.

En ondertussen zat ik ook nog in de cliëntenraad van Kalorama. Mijn vader heeft gewoond op het Centrum voor Doofblinden en is daar in 2021 overleden. Mijn moeder woont al jaren op Veste Brakkenstein op een PG afdeling. Ik merk dat het op Kalorama wordt gewaardeerd dat ik in het UKON-cliëntpanel zit. Ze nodigden mij uit om ook in de onderzoekswerkgroep van Kalorama te komen. En ik ben, mede door mijn deelname in het UKON-cliëntpanel, aangestoken door het medezeggenschaps-virus, dat ik zo vaak mogelijk probeer uit te dragen: hoe kan de bewoner of diens verwante betrokken worden bij beslissingen die haar/ zijn zorg aangaan? Een belangrijke vraag die niet altijd wordt gesteld. Maar ik merk dat het wordt gewaardeerd als ik die vraag stel. Er is, steeds meer, ruimte voor die vraag en dat siert Kalorama. Maar het is uiteindelijk ook goed begrepen eigenbelang. Immers, in de toekomst zal familie participatie uitermate belangrijk en zelfs onmisbaar worden om de zorg betaalbaar te houden. En dan moeten we nu al beginnen met bewoners en familie optimaal zeggenschap te geven, zodat zij zich gehoord en betrokken voelen.

Wil je meer weten over het UKON-cliëntpanel of heb je een vraag aan het panel? 

Bekijk voor meer informatie over het panel de UKON-cliëntpanel pagina