Actueel

Welke creatieve initiatieven, binnen en buiten de verpleeghuizen, zijn de afgelopen jaren bedacht om ondanks de coronapandemie toch kwaliteit van leven van mensen met dementie vast te houden of te verbeteren

12-07-2022

Denkbeeldprijs Dementiezorg 2022

Voor velen is corona inmiddels naar de achtergrond verschoven, maar in de zorg voor mensen met dementie en hun naasten is de druk nog steeds erg groot. Het opvallend hoge ziekteverzuim leidt tot minder of andere zorg dan gepland. Daarom is het juist in deze tijd belangrijk voor professionals, vrijwilligers en familieleden om aandacht te houden voor de kwaliteit van leven van mensen met dementie. Met de jaarlijkse uitreiking van de Denkbeeldprijs Dementiezorg wil Denkbeeld projecten of initiatieven in het zonnetje zetten die bijdragen aan een betere kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun naasten. 

De prijs bestaat uit publiciteit in de vorm van een artikel in Denkbeeld, een kunstwerk als blijvende herinnering en een letterlijk podium, als onderdeel van het programma van het Nursing Dementiecongres in het najaar van 2022. 

 

Voorwaarden
De jury beoordeelt de inzendingen op drie criteria: 
1. Het project of initiatief zorgt ervoor dat mensen met dementie en/of hun mantelzorgers meer gebruik kunnen maken van hun eigen kracht.
2. Het is opgezet door professionals in de dementiezorg, door betrokken burgers die zich willen inzetten voor mensen met dementie of door mensen met dementie en hun mantelzorgers zelf.
3. Het draagt bij aan een positieve beeldvorming van mensen met dementie.

Aanmelding
Bent u betrokken bij een initiatief of project om de kwaliteit van leven van mensen met dementie en hun mantelzorgers te verbeteren en wilt u hier meer bekendheid aan geven? Stuur dan tot uiterlijk 15 oktober a.s. een A4-tje met een korte beschrijving van uw initiatief aan Macella Strauss via denkbeeld@bsl.nl

Stichting Denkbeeld
Het bestuur van de Stichting Denkbeeld stelt de Denkbeeldprijs Dementiezorg beschikbaar vanuit een fonds dat gevormd is uit gelden van de voormalige Vereniging voor Psychogeriatrie (VPG) en de Stichting Wonen met Dementie. De prijs wordt uitgereikt op het Nursing Dementiecongres in het najaar van 2022.