Actueel

Verpleeghuisbewoners hebben vaak meerdere problemen, wat ze kwetsbaar maakt. Hierdoor is het complex om het welbevinden op peil te houden. Maar wat is welbevinden nou precies? In dit artikel kan je het lezen!

05-03-2021

Debby Gerritsen publiceert in De Psycholoog over welbevinden bij verpleeghuisbewoners

In de maart-editie van het tijdschrift De Psycholoog verschijnt een uitbreid artikel over welbevinden bij verpleeghuisbewoners, geschreven door prof. Debby Gerritsen.

Verpleeghuisbewoners hebben gewoonlijk niet alleen lichamelijke, maar juist ook psychische en sociale problemen. Die beïnvloeden elkaar. Dit maakt hen kwetsbaar, als er namelijk op één gebied iets verslechtert heeft dat gevolgen voor andere gebieden. Het maakt het ook het complex om het welbevinden op peil te houden.

Maar wat is welbevinden nou precies?
In dit artikel kan je lezen wat met welbevinden wordt bedoeld en hoe je welbevinden kan realiseren in het verpleeghuis. Ook wordt ingegaan op probleemgedrag bij mensen met dementie en de oorzaken hiervan.

Als laatste wordt ook nog ingegaan op het gedrag en de relatie van de hulpverlener in het contact met de verpleeghuisbewoner en diens naaste en de invloed op het welbevinden.

Lees hier het artikel 

Dit artikel is een bewerking van de oratie van Debby die ze 29 september uitsprak. Je kan de oratie terugzien of lezen via deze link.

Wij nemen onszelf vaak onbewust mee in het uitdagende werk met kwetsbare mensen